Håndværkerfradrag 2018-2020 (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag)
Se betinglserne for hvad der kan opnås fradrag for.
Se Skat hjemmeside

Forbedringer udført af Ejerforeninegen
Landsskatteretten har afgjort, at ejeren af en ejerlejlighed ikke kan opnå fradrag for de forbedringer, som en ejerforening lader udføre og betaler over fællesudgifterne.

SKM2013.341.LSR
Der var ikke ret til servicefradrag efter BoligJobordningen for et medlem af en ejerforening for en forholdsvis andel af udgifter, der var afholdt af ejerforening, idet fakturaen var betalt samlet af ejerforeningen.

På Skat hjemmeside kan ses flere lignende afgørelser fra Landsskatteretten.