Beplantning

Efter flere års ansøgninger og forhandlinger foreligger der nu positivt svar fra Hørsholm Kommunes Miljø- og Planlægningsudvalg.

Se kommunens tilladelse af 4. februar 2013 her.

Kommunens behandling på mødet i udvalget den 30. januar 2013 kan ses her.

Bilagene til behandlingen kan ses herunder:

Bilag 1 – Plejeplan for skrænten mod Øresund

Bilag 2 – Ansøgning om fældning af 4 træer mod golfbanen

Bilag 3 – Lokalplan 43 med kort bilag – eksisterende forhold