Fradragsregler for ejere og lejere i Mikkelborg Park

Håndværkerfradrag for lejere, andelshavere og folk i ejerlejligheder

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:

 • Du skal selv betale for arbejdet.
 • Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)
 • Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført

  I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag

  Skattemyndighederne har imidlertid afgjort en sag således:

  Der var ikke fradrag efter bolig-jobordningen for et medlem af en ejerforening for en forholdsvis andel af udgifter, der var afholdt af ejerforening, idet fakturaen var betalt samlet af ejerforeningen

  Hvilket medfører at der ikke er fradrag for eksempelvis det løbende bidrag til Ejerforeningen. 

  Derimod er der fradrag for for forskellige former for hushjælp, se nedenstående.

  Gældende for 2020

  Håndværkerfradrag (servicefradrag)

  Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Se nedenfor hvilke ydelser der giver fradrag (gælder fra 2018 og frem). 

  Du kan oplyse om håndværkerfradrag for 2020 på din forskudsopgørelse 2020 i TastSelv (log på, vælg Forskudsopgørelsen 2020 og tryk på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag).

  Serviceydelser giver fradrag på op til 6.200 kr. pr. person i 2020 (6.100 kr. i 2019).

  Håndværksydelser giver fradrag på op til 12.500 kr. pr. person i 2020 (12.200 kr. i 2019).

  Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).

  Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).

  Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat

  Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.

  Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.

  Sådan bliver de nye regler i 2021

  05 januar 2021

  Det samlede fradrag mere end fordobles, og skatteværdien af servicefradraget øges markant, men det er en engangsforestilling, idet forbedringerne kun gælder i 2021. 

  Kort før jul offentliggjorde Skatteministeriet et udkast til det lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om et forbedret håndværkerfradrag i 2021.

  Forbedringerne består dels i, at loftet for servicefradraget hæves fra 6.400 kr. til 25.000 kr., mens loftet for fradrag for håndværksydelser hæves fra 12.800 kr. til ligeledes 25.000 kr. – altså i alt 50.000 kr. Ægtefæller (og samlevere med fælles økonomi) har ret til hvert sit fradrag – dog ikke for den samme udgift – og kan derfor i 2021 tilsammen opnå fradrag for 100.000 kr. Det er uden betydning, hvem af dem der betaler regningerne.

  Skatteværdien af servicefradraget – men ikke fradraget for håndværksydelser – øges samtidig fra ca. 26 % til ca. 35 %. Skatteværdien er udtryk for den reelle skattebesparelse, som du opnår via fradraget. Et servicefradrag på 15.000 kr. i 2021 giver således en faktisk skattebesparelse på ca. 5.200 kr. mod ellers ca. 3.900 kr. Betaler du en havemand 150 kr. i timen, dækker skatten altså ca. de 52 kr., så din faktiske udgift bliver 98 kr. pr. time.

   Hushjælp

  Servicefradraget dækker over udgifter til hjælp i egen bolig eller i sommerhuset og omfatter udgifter til:

  • Rengøringshjælp.
  • Vinduespudsning.
  • Børnepasning.
  • Havearbejde.

  Du kan se en nærmere omtale af de enkelte arter på skat.dk.

  Det er ikke en betingelse for fradrag, at du køber din hushjælp af en momsregistreret virksomhed. Køber du hjælpen af en privatperson, skal denne imidlertid udfylde og underskrive en såkaldt serviceerklæring med oplysning om blandt andet navn, personnummer og kontonummer. Oplysningerne skal du bruge, når du indtaster dit fradrag og sikrer, at indkomsten automatisk kommer med på hjælperens årsopgørelse. Du kan læse mere om kravene til indholdet af serviceerklæringen her.

  Forøgelsen af skatteværdien i 2021 sker rent teknisk ved, at dit fradrag på årsopgørelsen hæves til 135 % af din faktiske udgift. Har du udgifter til hushjælp på 10.000 kr., vil fradraget på årsopgørelsen derfor lyde på 13.500 kr. Du skal dog kun indberette din faktiske udgift, idet omregningen sker automatisk.

  Der henvises til skat.dk for nærmere detaljerede bestemmelser.