Indkaldeelse til beboermøde 2024

Dagsorden til ordinært beboermøde for lejerne i

Mikkelborg Park til afholdelse

tirsdag den 5. marts 2024

kl. 19:00 i beboerlokalet i kælderen mellem nr. 13 og 15.

  1. Valg af dirigent og referent.

2.Fremlæggelse af beretning for perioden siden seneste møde.

3, Arbejdsopgaver for Beboerrepræsentationen det kommende år.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab med tilhørende

          revisionsberetning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.

6.Behandling af eventuelt indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, fremsendes til Beboerrepræsentationen senest den 19 . februar 2024, enten via brev lagt i postkassen MP 30, st.tv., eller via mail til miborg@icloud.com.

Indkomne forslag samt regnskab/budget udsendes 1 uge før mødet.

7. Valg af medlemmer, suppleanter og revisor.

8. Eventuelt.

                   Med venlig hilsen 

                   Kim Torrild,

        Talsmand for Beboerrepræsentationen

Dette indlæg blev udgivet i Beboerrepræsentation. Bogmærk permalinket.