A – Z

A

Affaldshåndtering – se her  hvor skal afflad afleveres byggeaffald må ikke lægges ved storskrald og du skal selv sørge for at få det fjernet.

Akut skade – se her

Altanværn – vedligeholdelse af træværk – se her

B

Barnevogne – må ikke stå i indgangspartierne, men hører til i kælderen.

Basketball – kom ned og dunk.

Beboerlokalet – se her

Bordtennisrummet – se her

Busser og tog – se de aktuelle køreplaner for bus og tog på rejeseplanen – her

Beboerrepræsentationen – se her

Billard

Batterier – lægges i affaldssbeholder i en af de 3 affaldsstationer.

Byggeaffald – må ikke lægges ved storskrald og du skal selv sørge for at få det fjernet.

C

Cykler – placeres enten i stativerne rundt omkring i bebyggelsen eller i kælderen.

D

E

      Ny grund- og ejendomsværdi – se her

E-mail adresse – vil du have en ditnavn@mikkelborgpark.dk adresse ifm din nuværende adresse skal du henvende dig til Kim Torrild – tlf. 40510556.

Ejerforeningen – bestyrelsen kan findes her

Emhætte filter – køb kan findes her

F

        Festlokale – se her

Fitness – se her

Flaske- og aviscontainer – findes 3 steder i bebyggelsen se placering her – og der må ikke stilles andet affald her.

Fællesantenneanlæg – har vi ikke i bebyggelsen. Du skal selv rette henvendelse til udbyderne, fx TDC eller Yousee eller fasttvnet eller Telia eller andre udbyder.

G

        Ny grund- og ejendomsværdi – se her

Græsslåning – foretages én gang ugentligt i sæsonen af bebyggelsens funktionærer.

Grill – Gasgrill er tilladt på altaner, terrasser og græsplæner, se dog lige her. Trækulsgrill må kun benyttes på græsplænerne. Husk altid at tage hensyn til de omkringboende.

Glas- og Kummeskader – dækkes af egen forsikring.

       Glasskader – er dækket af ejendommens forsikring. Du skal sende en beskrivelse af skaden         sammen med et/flere fotografier til Ejerforeningens viceværter – E-mail:             ejendomskontoret@mikkelborgpark.dk – der derefter foretager anmeldelse mv.

H   

Husorden se fx hvor sent du må bore  – se  her

        Regler for handicapparkering i Mikkelborg Park– se  her

Haveudvalg – se her

Hobbyrum – se her

Hækkeklipning – foretages udvendigt 1 gange om året af Entreprenør. Indvendig klipning skal beboeren selv sørge for.

Haveaffald – lægges i containeren ved den sydlige indgang til bebyggelsen (Kastaniealleen) fra Strandvejen. Se placering her

Håndværkere – se dem her

I

Internet – du skal selv rette henvendelse til udbyderne, fx TDC eller Yousee eller fasttvnet eller Telia.

Indbrud – bør du selvfølgelig melde til politi og dit forsikringsselskab, men giv også lige Ejerforeningen besked.

Indbrudssikring – referat fra et temamøde i maj 2014 kan du se her

Indbrudssikring – se hjemmesiden fra Lindrucker her

J

Juletræer – uden fod vel at mærke – lægges i containeren ved Strandvejen for enden af Kastaniealleen. Se palcering her

K

Kælderrum – findes til hver lejlighed. Desuden findes omkring 50 kælderrum i forskellig størrelse, der kan lejes ved henvendelse til Ejerforeningens formand. Der er sjældent nogen ledige, men man kan blive skrevet op.
Prisesr på leje af  ekstra kælderrrum se her

Kældergangene – Rengøring af kælder uføres 4 x årligt.

Køkkenaffald – skal pakkes forsvarligt i lukket plastemballage inden det smides i affaldsskakterne af hensyn til hygiejnen samt lugtgener i kælderen.

Kassetræer – klippes af Entreprenør Michael Andreasen Landskabspleje.

Kumme- dækkes af egen forsikring.

L

Lejerforeningen – se Beboerrepræsentationen.

Legepladsen – er placeret syd for bebyggelsen ved Kokkedalskoven – se her

M

Markiser – se lige her

Malerarbejde – udvendigt malerarbejde (gråt og hvidt) udføres i Ejerforeningens regi via fællesomkostningerne – senest er det udført i 2006. Vil du selv udføre reparationsarbejder så se lige her.

       Maling med rabat – se her

Motionsrummet – se her

N

Navneskilte – til postkasse og ved hoveddør – skal bestilles hos vieværterne skriv mail :

ejendomskontoret@mikkelborgpark.dk

Som ejer skal du selv betale for dem. Navneskilte koster ca. 500 kr. Beløbet bliver trukket sammen med fællesomkostningerne.

Nøgler – behøver du ekstra nøgler eller låse bestilles disse hos viceværterne – mod betaling.

O

Ordensreglement – se husorden

P

Pap – lægges i papcontainerne i en af de 3 affalds stationer Se palcering her.

Plaskeværn

Paraboler – er ikke tilladt i bebyggelsen.

Parkudvalg – se her

Q

R

Rabatter – se her

Referater fra Ejerforeningen – se dem her

Referater fra Beboerrepræsentationen – se dem her

Rensing af afløb se vejledning her

S

Storskrald – se her – byggeaffald må ikke lægges ved storskrald og du skal selv sørge for at få det fjernet.

Sækkevogne – er til fri rådighed for beboere. De findes i et rum mellem opgang 13 og 14 – gå efter skiltet som du kan se her. Husk at stille dem tilbage efter brug.

       Statisk beregninger se her

T

TV – du skal selv rette henvendelse til udbyderne, fx TDC eller Yousee eller fasttvnet eller Telia.

Telefon – du skal selv rette henvendelse til udbyderne, fx TDC eller Yousee eller fasttvnet eller Telia.

Trappevask – foretages ugentligt – normalt hver torsdag for MP 16-31 og hver fredag for MP 1-15 – se planenerne her.

        Tyvrisikring – gode råd fra møde med Botryg den 5. februar 2020            her

    

U

Udvendigt malerarbejde – (gråt og hvidt) udføres i Ejerforeningens regi via fællesomkostningerne – senest er det udført i 2006.

V/W

Ventilatoreri affaldsskakterne må ikke slukkes af hensyn til lugtgener og hygiejne

Viceværter – har ingen fast kontortid, men kontaktes via telefon eller E-mail – se her

Vicevært – for lejerne – se her

Værksted – se her

Vinduespudsning – af opgangspartier foretages hvert kvartal.

Vaskeri – findes i kælderen ud for opgang 15 – kort til maskinerne fås ved henvendelse til varmemesteren (ejerne) eller Bloch Adm. (lejerne).

Vaskeriet – har åbent fra kl. 7 til 22.

Vaskeripriser

        Prisen for brug af vaskeriet stiger den 25. maj 2022 grundet de højere El-priser.

        Priser ændres fra/til.

        Vaskemaskiner ændres fra 20 kr. til 30 kr. pr. vask.

        Tørretumblere ændres fra 6 kr. til 10 kr. for 15 min.

         Varmerullen ændres fra 6 kr. til 10 kr. for 15 min.

 

Varmen – Styres automatisk og vil tænde for varmen hvis ude temperaturen er under 18 grader i 3 dage. 

Varmemåling (måleraflæsning) – foregår automatisk én gang om året

Varmeåret – går fra 1. juni til 31. maj

Vandskader – se her

       Vedtægter – for Ejerforeningen – se her

       Vedtægter – for Beboerrepræsentationens – se her

 

X / Y / Z

Æ / Ø / Å