A – Z

A

Affaldshåndtering – se her  Nye vejledning- byggeaffald må ikke lægges ved storskrald og du skal selv sørge for at få det fjernet.

Akut skade – se her

Altanværn – vedligeholdelse af træværk – se her

B

Barnevogne – må ikke stå i indgangspartierne, men hører til i kælderen.

Basketball – kom ned og dunk.

Beboerlokalet – se her

Bordtennisrummet – se her

Busser og tog – se de aktuelle køreplaner for bus og tog på rejeseplanen – her

Beboerrepræsentationen – se her

Billard

Batterier – lægges i affaldsspande i storskrald nord for bebyggelsen.

Byggeaffald – må ikke lægges ved storskrald og du skal selv sørge for at få det fjernet.

C

Cykler – placeres enten i stativerne rundt omkring i bebyggelsen eller i kælderen.

D

E

E-mail adresse – vil du have en ditnavn@mikkelborgpark.dk adresse ifm din nuværende adresse skal du henvende dig til Kim Torrild – tlf. 3079 1765.

Energimærke – det seneste kan ses her

Ejerforeningen – bestyrelsen kan findes her

Emhætte filter – køb kan findes her

F

        Festlokale – se her

Fitness – se her

Flaske- og aviscontainer – findes 3 steder i bebyggelsen – sammen med “metal” og “hård plast” containere i forsøgsperioden – og der må ikke stilles andet affald her.

Fællesantenneanlæg – har vi ikke i bebyggelsen. Du skal selv rette henvendelse til udbyderne, fx TDC eller Yousee eller fasttvnet eller Telia.

G

Græsslåning – foretages én gang ugentligt i sæsonen af bebyggelsens funktionærer.

Grill – Gasgrill er tilladt på altaner, terrasser og græsplæner, se dog lige her. Trækulsgrill må kun benyttes på græsplænerne. Husk altid at tage hensyn til de omkringboende.

Glas- og Kummeskader – dækkes af egen forsikring.

Graddage – se de aktuelle graddage her

H

Haveudvalg – se her

Hobbyrum – se her

Husorden – se fx hvor sent du må bore her

Hækkeklipning – foretages udvendigt 1 gange om året af Entreprenør. Indvendig klipning skal beboeren selv sørge for.

Haveaffald – lægges i containeren ved den sydlige indgang til bebyggelsen (Kastaniealleen) fra Strandvejen.

Håndværkere – se dem her

I

Internet – du skal selv rette henvendelse til udbyderne, fx TDC eller Yousee eller fasttvnet eller Telia.

Indbrud – bør du selvfølgelig melde til politi og dit forsikringsselskab, men giv også lige Ejerforeningen besked.

Indbrudssikring – referat fra et temamøde i maj 2014 kan du se her

Indbrudssikring – se hjemmesiden fra Lindrucker her

J

Juletræer – uden fod vel at mærke – lægges i containeren ved Strandvejen for enden af Kastaniealleen.

K

Kælderrum – findes til hver lejlighed. Desuden findes omkring 50 kælderrum i forskellig størrelse, der kan lejes ved henvendelse til Ejerforeningens formand. Der er sjældent nogen ledige, men man kan blive skrevet op.
Prisesr på leje af  ekstra kælderrrum se her

Kældergangene – Rengøring af kælder uføres 4 x årligt.

Køkkenaffald – skal pakkes forsvarligt i lukket plastemballage inden det smides i affaldsskakterne af hensyn til hygiejnen samt lugtgener i kælderen.

Kassetræer – klippes af Entreprenør Michael Andreasen Landskabspleje.

Kumme- og Glasskader – er dækket af ejendommens forsikring. Du skal sende en beskrivelse af skaden sammen med et/flere fotografier til Ejerforeningens vicevært Leander – E-mail: ejendomskontoret@mikkelborgpark.dk – der derefter foretager anmeldelse mv. Punkterede ruder dækkes ikke af forsikringen – det er for egen regning.

L

Lejerforeningen – se Beboerrepræsentationen.

Legepladsen – er placeret syd for bebyggelsen ved Kokkedalskoven – se her

M

Markiser – se lige her

Malerarbejde – udvendigt malerarbejde (gråt og hvidt) udføres i Ejerforeningens regi via fællesomkostningerne – senest er det udført i 2006. Vil du selv udføre reparationsarbejder så se lige her.

       Maling med rabat – se her

Motionsrummet – se her

N

Navneskilte – til postkasse og ved hoveddør – skal bestilles hos varmemesteren og som ejer skal du selv betale for dem. Navneskilte koster 500 kr. Beløbet bliver trukket sammen med fællesomkostningerne.

Nøgler – behøver du ekstra nøgler eller låse bestilles disse hos varmemesteren – mod betaling.

O

Ordensreglement – se her

Opslagstavlen – køb, salg, bytte og meget mere – se her

P

Pap – lægges i papcontainerne i en af de 3 affalds stationer

Plaskeværn

Paraboler – er ikke tilladt i bebyggelsen.

Parkudvalg – se her

Q

R

Rabatter – se her

Referater fra Ejerforeningen – se dem her

Referater fra Beboerrepræsentationen – se dem her

Afløbsrens uden kemikalier – se her

S

Storskrald – se her – byggeaffald må ikke lægges ved storskrald og du skal selv sørge for at få det fjernet.

Sækkevogne – er til fri rådighed for beboere. De findes i et rum mellem opgang 13 og 14 – gå efter skiltet som du kan se her. Husk at stille dem tilbage efter brug.

T

TV – du skal selv rette henvendelse til udbyderne, fx TDC eller Yousee eller fasttvnet eller Telia.

Telefon – du skal selv rette henvendelse til udbyderne, fx TDC eller Yousee eller fasttvnet eller Telia.

Trappevask – foretages ugentligt – normalt hver torsdag for MP 16-31 og hver fredag for MP 1-15 – se planenerne her.

        Tyvrisikring – gode råd fra møde med Botryg den 5. februar 2020            her

U

Udvendigt malerarbejde – (gråt og hvidt) udføres i Ejerforeningens regi via fællesomkostningerne – senest er det udført i 2006.

V/W

Ventilatoreri affaldsskakterne må ikke slukkes af hensyn til lugtgener og hygiejne

Varmemester – har ingen fast kontortid, men kontaktes via telefon eller E-mail – se her

Vicevært – for lejerne – se her

Værksted – se her

Vaskeplads – for biler findes i den sydlige ende af parkeringspladserne – der er el-stik til støvsuger.

Vinduespudsning – af opgangspartier foretages hvert kvartal.

Vaskeri – findes i kælderen ud for opgang 15 – kort til maskinerne fås ved henvendelse til varmemesteren (ejerne) eller DEAS (lejerne).

Vaskeriet – har åbent fra kl. 7 til 22.

Vaskeripriser – Pr. 5/2/2018 20 kr pr vask og 6 kr.  pr. 10 minut for tørretumbler (min. 5 minutter) Varmerulle 6 kr pr. 15 min.

Varmen – Styres automatisk og vil tænde for varmen hvis ude temperaturen er under 18 grader i 3 dage. 

Varmemåling (måleraflæsning) – foregår automatisk én gang om året

Varmeåret – går fra 1. juni til 31. maj

Vandskader – se her

       Vedtægter – for Ejerforeningen – se her

       Vedtægter – for Beboerrepræsentationens – se her

 

X / Y / Z

Æ / Ø / Å