Taget

3. Etape – MP 20-23 – 2017

Her kommer til at stå lidt information omkring 3. etape af tagudskiftningen i MP 20-23 efterhånden som arbejdet skrider frem samt fotos fra arbejdspladsen .

Uge 23/2017 – Taget blev færdigt i løbet af ugen. Det store stillads forventes at blive nedtaget i week-end’en og tilbage vil kun være stillads til det lille halvtag på østsiden, der mangler.

2. juni 2017 – Fredag før Pinse var hele vestsiden og også rygstenene lagt. Kranen havde været der og fjernet affald fra stilladset. Nu mangler kun inddækningen omkring ventilationsrør mm og så at stilladset bliver fjernet inden Skt. Hans.

24. maj 2017 – Tagstenene er lagt på hele østsiden af bebyggelsen og på over halvdelen af vestsiden. Udover de resterende tagsten mangler inddækning omkring ventilationsrør mm.

16. maj 2017 – Lægning af tagstenene er påbegyndt og sidste hånd er ved blive lagt på tagrenderne. Det nye ovenlysvindue i MP 21 er også ved at blive monteret.

9. maj 2017 – De sidste lægter bliver lagt i dag og et nyt tagvindue er ved at blive monteret. De nye teglsten er ankommet. De skal hejses op på taget inden St. Bededag. Og de fleste er lagt klar til at blive lagt lige efter week-enden. 

5. maj 2017 – Nedrivningen af det gamle sluttede lige i starten af maj. Mens der blev arbejdet med nedrivning på øst-siden var der allerede gang med opbygningen af det nye tag på vest-siden. VVS’eren er også gået i gang med at montere tagrender.

19. april 2017 – Nedrivningen af det gamle tag begyndte i dag – lidt larm og støv i lejlighederne – nærmest tordenvejr i opgangene – det er ikke sjovt at bo på 3. sal i denne tid.

5-6. april 2017 – Eftermiddagens blæsevejr sammen med at gangpladerne på stilladset ikke var sikret ordentligt, betød at flere af gangpladerne flyttede sig med fare for at styrte ned, enkelte blæste ned på de øverste altaner og en enkelt faldt ned i en have. Ejerforeningen måtte afspærre området og fraråde udgang fra 3 opgange. Se nogle billeder her.

29. marts 2017 – Rejsning af stilladset påbegyndes i støvregn

15. marts 2017 – Orientering fra Ejerforening og Beboerrepræsentation til beboere om opstart af tagudskiftningen i MP 20-23 – se her

2. Etape – MP 24-27 – 2015

Her kommer til at stå lidt information omkring 2. etape af tagudskiftningen i MP 24-27 efterhånden som arbejdet skrider frem.

2. marts 2015 – Orientering fra Ejerforening og Beboerrepræsentation til alle beboere ved opslag i opgangene om opstart af tagudskiftningen i MP 24-27 – se her.

22. marts 2015 – Plantegning over arbejdsområdet – se her.

Uge 13-14/2015 – Rejsning af stilladset inden påske.

Uge 15-16/2015 – Det gamle tag fjernes.

Uge 17-18/2015 – Taglægter lægges.

Uge 19/2015 – Tagstene løftes på taget af den STORE kran.

Uge 20-21/2015 – Tagsten lægges på det meste af taget – stilladset mod øst bliver fjernet.

Uge 22/2015 – Stillads mod vest begynder at blive fjernet.

Uge 23/2015 – Resten af stilladset er fjernet og arbejdet afsluttet – kun lidt oprydning mangler.

Fotos fra arbejdspladsen i 2015 – her – og der er mange af dem.

1. Etape – MP 28-31 – 2013

Her kommer til at stå lidt information omkring 1. etape af tagudskiftningen i MP 28-31 efterhånden som arbejdet skrider frem.

19. marts 2013 – Orientering fra Ejerforening og Beboerrepræsentation til alle beboere ved opslag i opgangene om opstart af tagudskiftningen i MP 28-31 – se her.

22. marts 2013 – Orientering fra Focus2 ved opslag i de berørte opgange – se her.

22. marts 2013 – Plantegning over arbejdsområdet – se her.

25. marts 2013 – Rejsning af stilladset påbegyndes før påske.

Uge 15/2013 – Nedrivningen af det gamle tag påbegyndes – stilladset mangler stadig på det sidste stykke mod Øresund. Skurvognen bliver opsat på græsplænen ud for MP 24.

Uge 16/2013 – Taglægter lægges på første etape over MP 31-30. Stilladset er nu rejst på hele vandsiden.

Uge 17/2013 – Tagstenene ankommer og arbejdet fortsættes med lægter og inddækning omkring udluftningskanaler. Nye tagrender monteres.

Uge 18/2013 – Tagstenene bliver løftet til taget og lægningen af tagsten begynder. I løbet af ugen er taget over MP 30 mod vest lagt.

Uge 19/2013 – Taget over MP 30-31 mod vest er lagt og mod øst forventes det lagt inden Kr. Luftfartsdagsferien. Også rygningen lægges i denne uge.

Uge 20/2013 – Undertaget over MP 28-29 begynder at blive fjernet inden pinsen.

Uge 21/2013 – Vejret driller lidt i denne uge og der arbejdes næsten ikke på taget.

Uge 22/2013 – Undertaget er næsten afmonteret over MP 28-29 mod øst og vest.

Uge 23+24/2013 – Taget over MP 30-31 er færdigt og stilladset er nedtaget. MP 29-28 er klar til at få lagt tagsten. Karnappen mellem MP 31 og 30 er også klar til tagsten.

Juli 2013 – Taget er lagt og det sidste stillads fjernes.

Fotos fra arbejdspladsen i 2013 – her – vil løbende blive fyldt på efterhånden som arbejdet skrider frem.