Akut skade – vagtordning

Akutnummer:Kontakt et af bestyrels medlemerne.

Ordningen skal sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser eller driftsforstyrrelser,
udenfor normal arbejdstid.

Men Husk!! Kun henvendelser ved akut skade.

Akut skade er:

  • En skade, der ikke kan afvente en udbedring.
  • En skade, hvor der er fare for beboernes eller nabobeboernes sikkerhed.
  • Svigt i el-forsyningen i større omfang.
  • En skade, der vil vokse i omfang og økonomi, hvis den ikke udbedres her og nu.

Eksempler på akutte skader:

  • Udstrømmende vand fra et sprunget eller stoppet rør.
  • Vandgennemsivning fra overboen.
  • Stormskade på klimaskærmen (tag/facade/vinduer.)
  • Istapper, der udgør en fare
  • Stillads, der vælter eller er ved at vælte.
  • Manglende el-forsyning til ejendommen.