Beboerlokalet

For beboerlokalet gælder følgende regler

 

Arrangementer åbent for alle beboere i Mikkelborg Park.

Lokalet stilles frit til rådighed for arrangementer af fælles karakter.

Af sådanne arrangementer kan fx nævnes:

• Fastelavn
• Skt. Hans
• Julestue
• Fællesmøder arrangeret af beboere
• Maleriudstillinger
• Billard
• Dart
• med meget mere

Arrangementer for en lukket kreds

Ved lukkede arrangementer opkræver Ejerforeningen en leje på kr. 200 pr. gang til vedligeholdelse.

Af sådanne arrangementer kan fx nævnes:

• Børnefødselsdage
• Bridgeaftener
• Møder
• med mere

Lejekontrakten kan ses her

Rengøring mv

Der er ikke adgang til køkkenfaciliteter.

I lejen er ikke afsat beløb til rengøring, hvorfor lejeren skal aflevere lokalet i rengjort stand.

Det samme gælder for arrangørerne af fælles arrangementer.

Der vil kun undtagelsesvis blive foretaget hovedrengøring af lokalet.

Henvendelse om lån/leje af lokalet

rettes til Thomas Flandrup, tlf. 2244 6619, E-mail: thomas@mikkelborgpark.dk

Er beboerlokalet ledigt ?

kan du se her