Gode råd om afløb

Ejerforeningen og Beboerrepræsentationen får fra tid til anden henvendelser om forstoppede afløb fra køkken og bad.

Der bliver spurgt, om det er Ejerforeningen eller restejer, der skal betale for rensningen af afløb.

Hvis det opleves, at toilet kan skylde ud uden problemer, men afløbet fra køkkenvasken og/eller gulvafløbet i badeværelset ikke fungerer, er det ofte de afløbsrør fra køkkenvask eller gulvafløb, der er stoppede, og det er så den enkelte ejer/lejer, der skal betale for rensningen.

Vi har nogle gode råd til, hvordan man holder sine afløbsrør rene. Men såfremt disse råd ikke hjælper, og man stadig ikke kan få vandet til at løbe fra køkkenvask eller gulvafløb, anbefaler Ejerforeningen/Beboerrepræsentationen, at man bruger Lønholt Kloakservice ApS,                  Tlf.: 22 16 33 08, mail: ka@loenholt.dk

Vor begrundelse for at anbefale Lønholt er, at de kender vores afløbsinstallationer, og de er bekendte med de tynde afløbsrør, vi har i ejendommen. Desuden foretager Lønholt videooptagelser af afløbsrørene både før og efter rensning for at dokumentere deres arbejde. Det koster omkring 1.100 kr. for rensning og dokumentation (2022 priser).

Det er naturligvis tilladt at bruge andre firmaer til at foretage rensning, men I bedes gøre dem opmærksomme på, at de skal passe på ikke at ødelægge afløbsrørene.

Gode råd til at holde afløbsrørene rene:

  1. Generelt:

Brug ikke kemiske midler som afløbsrens, kaustisk soda og klorin, da de er skadelige for miljøet, men de kan også ødelægge afløbsrørene, da de er stærkt ætsende.

Lugter én af husets vaske dårligt, kan kogende vand og evt. lidt opvaskemiddel i de fleste tilfælde løse problemet. Kogende vand dræber de fleste bakterier og løsner det fedt, der har sat sig i rørene.2

2.Køkkenvask:

Er køkkenvasken stoppet, så prøv følgende:Kom en dl natron og 2 dl eddike eller lidt opvaskemiddel i afløbet sammen med lidt kogende vand. Lad der simre i 15 minutter. Herefter hældes der yderligere 1l  kogende vand i afløbet. Gentag processen indtil vandet ikke ophober sig op i vasken men løber frit ned fra køkkenvasken. Hjælper dette ikke, prøv punkt b)

Det næste du kan gøre er at bruge en “svupper”. Fyld køkkenvasken halvt op med vand, dæk overløbshullet med tape eller hold tæt med en fugtig klud. Sæt derefter svupperen over afløbssien og pump kraftigt op og ned. Gentag, hvis det ikke hjælper.

Hjælper disse 2 punkter ikke, bør du kontakte en håndværker, der kan rense afløbet.

Vedligeholdelse af køkkenvaskens afløb.

Maderater, kaffegrums, the blade og specielt ris danner propper i afløbet det børe undgås. Ris virker som cement i afløbet når det størkner.

Undgå at hælde fedt fra madlavningen ud i køkkenvasken. Det kan stoppe afløbet.

Alt efter hvilken form for fedtstof, du har brugt til madlavningen, kan du gøre følgende:

   Smør/margarine:

Lad fedtstoffet størkne i panden eller gryden, så det bliver til en fast masse.

Tag et stykke køkkenrulle og tør fedtet af panden/gryden med papiret. 

Smid papiret i skraldespanden.

Olie:

Olie størkner ikke efter brug, så her kan du med fordel gøre sådan: 

Lad olien køle af.

Hæld den brugte olie i en gammel mælkekarton og luk den til.

Smid kartonen med olien i skraldespanden.

Med jævne mellemrum bør du hælde lidt opvaskemiddel og kogende vand ned i afløbet, således at f.eks. fedt og snavs ikke sætter sig fast i afløbsrøret.

3. Gulvafløb i badeværelse:

Afløbet fungerer som afløb fra håndvask, brusebad og evt. vaskemaskine.

Mange afløb i brusekabinen kommer til at lugte af kloak. Det skyldes, at restsæbe fra vaskemaskiner sætter sig i røret. Det kan undgås ved at benytte en kogevask 2 gange om måneden eller helt at afskaffe sæbe og i stedet benytte “sæbebær”

Der kan med fordel hældes opvaskemiddel og kogende vand i håndvaskens afløb, så rørene bliver renset for sæberester og snavs.

Rensning af gulvafløb:

Tag risten op, sådu kan få adgang til afløbet.

Fjern hår og skidt fra afløbet.

Rens afløbet med vand og flydende rengøringsmiddel, f.eks. Ajax, og brug en børste til at skrubbe med. Det er vigtigt, at du renser så langt ned i afløbet som muligt.

Der sidder 2 hvide plastikstykker over rørene fra håndvasken og evt. vaskemaskine. Disse tages af og rengøres.

Se efter, om der er sæberester eller snavs i rørene. Tag håndbruseren og skru bruse- hovedet af. Pas på pakningen og brug slangen til at spule rørene og gulvafløbet med.

4.Toilet:

Såfremt toilettet stopper til, prøv da at bruge svupper til at få gang i toilettet igen.

5. Brug ikke toilettet som skraldespand:

Smid kun toiletpapir i toilettet. Hår, bind, bleer, vatpinde og lignende hører til i skraldespanden.

6. Hæld ikke nedenstående opløsningsmidler i afløbet:

Maling, terpentin, olie og afløbsrens skader miljøet og kan skade kloakrør og forkorte deres levetid. Aflever i stedet midlerne i affaldsgården ved garagen.