Tiden Før Mikkelborg Park

Finn Mølgaard har beskrevet tiden før Mikkelborg Park se her

Tak til Finn for en god beskrivelse.