Værksted- og hobbyrum

Værkstedet ligger i kælderen mellem opgang 4 og 5.

Adgang til værkstedet fås med COMBI-nøglen, der generelt giver adgang til indgangs- og kælderdøre.

I værkstedet findes:

Ophæng til cykel

Borestander (medbring selv boremaskine)

Slibemaskine – fx til stemmejern og lignende

Høvlebænk

Arbejdsborde

Værktøjet må ikke fjernes fra værkstedet.

Der er i februar 2017 etableret udluftning fra lokalet hvorfor malerarbejde ikke længere er så risikobetonet som tidligere.

Værkstedet bør kun benyttes i tidsrummet mellem  8 og 20 af hensyn til de omkringboende.

Mindreårige har kun adgang til lokalet sammen med voksne.

 

Lokaliteterne benyttes på eget ansvar og skal efterlades i pæn ryddet stand og husk at låse efter jer.