Ny grund-og ejendomsværdi

Nedenstående information kan måske bruges for ejere, der ønsker at få ændret den foreløbige ejendomsvurdering.

På forhånd går man på tinglysning.dk for at downloade en tingbogsattest for netop ens egen lejlighed. Den skal vedhæftes i et trin længere nede.

Man opretter en anmodningsblanket under dette link:

https://www.vurderingsportalen.dk/ejerbolig/ejendomsvurdering/foreloebige-vurderinger/aendring-af-den-foreloebige-vurdering

Her vælger man “Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering”, og dernæst klikker man på “Læs mere, og ansøg om ændring af den foreløbige vurdering”

Der åbnes nu et nemid login vindue.

Der skal i et trin anvendes kommunenummer for Hørsholm = 223, samt Ejendomsnummer, der kan slås op på boligejer.dk

I et trin om begrundelsen vælges: Min ejendom er helt eller delvist fritaget for grundskyld

Man vælger et fornuftigt beløb til grundværdi f.eks. fra sidste gældende vurdering, og vedhæfter sin dokumentation i form af pdf-filen med tingbogsattesten.

Man trykker send og modtager en kvittering for udfyldt blanket.

Ændring af den foreløbige vurdering Du kan ikke klage over den foreløbige vurdering. Men der er mulighed for at ændre vurderingen i helt særlige tilfælde. www.vurderingsportalen.dk