Administrator

Bloch Ejendomsadministration A/S
Lemchesvej 6
2900 Hellerup.
info@bloch-ea.dk
eller (mellem 9-13) på tlf.: 39766587.

Alle henvendelser vedr. lejelejligheder så som lejeforhold, vedligeholdelse, rekvirering af håndværkere mv. rettes til Bloch Ejendomsadministration A/S.

Akutskader

Kontakt et af ejerforeningens bestyrelsesmedlemmer. Se ejerbestyrelsen,

Akut skade er:
– En skade, der ikke kan afvente en udbedring.
– En skade, hvor der er fare for beboernes eller nabobeboernes sikkerhed.   – Svigt i el-forsyningen i større omfang.
– En skade, der vil vokse i omfang og økonomi, hvis den ikke udbedres her og nu.
Eksempler på akutte skader:
– Udstrømmende vand fra et sprunget eller stoppet rør.
– Vandgennemsivning fra overboen. 
– Stormskade på klimaskærmen (tag/facade/vinduer).
– Istapper, der udgør en fare.
– Træer eller stillads, der vælter eller er ved at vælte.
 – Manglende el-forsyning til ejendommen.