Parkudvalg

Efter beslutning på generalforsamlingen den 6.maj 2008 blev der nedsat et Parkudvalg.

Parkudvalgets formål er, at fremkomme med forslag til vedligeholdelse af og ændringer i den nuværende beplantning med henblik på at få området til at fremstå mere velholdt og præsentabelt. De foreslåede tiltag må først gennemføres efter bestyrelsens godkendelse.

Såfremt nogle af de godkendte arbejder kan gennemføres af beboerne i Mikkelborg Park, kan parkudvalget invitere interesserede beboere til arbejdsdage. De arbejder der udføres, skal ses som ekstraarbejder i forhold til de opgaver der udføres af bebyggelsens anlægsgartner.

Ejerforeningens bestyrelse skal sikre, at alle tiltag respekterer områdets lokalplan.

Parkudvalgets medlemmer:

Formand

Erik Schmidt, MP 14, 2 tv.

erik@dejemco.dk

+45 2530 7502

 

Aktive medlemmer
Jette Boesen , MP 2, 1 tv
Marianne og Stefan Weck, MP 1, 1 tv
Tom Rytkjær, MP 1, 2 th
Thomas Hornbæk Svendsen, MP 13, 1. mf
Charlotte Grumstrup og Jan Lennart Nygaard Olsen MP 15, 2. tv.

Alle beboere, som er enige om, at vi også selv må yde en fysisk indsats for at bevare Mikkelborg Park som et attraktivt område, er velkomne til at blive optaget som aktive medlemmer. Optagelse sker ved henvendelse til formanden med opgivelse af navn og adresse, telefonnummer og e-mail. Herefter vil man blive indbudt til at deltage i udvalgets møder og planlægning af arbejde.