Parkudvalg

Mikkelborg Park har siden 2008 haft er parkudvalg bestående af beboere i Mikkelborg Park.

Formålet med parkudvalget er dels at fremkomme med forslag til vedligeholdelse af og ændringer i Mikkelborg Parks grønne områder, og dels at tilrettelægge og koordinere arbejdsopgaverne i de årlige ”parkdage”, som afholdes årligt den sidste weekend i april og sidste weekend i oktober.

Overordnede retningslinjer for beplantning fremgår af lokalplan 43, som er gældende for Mikkelborg Park.

Parkudvalget indsamler og diskuterer ønsker og forslag fra beboere i Mikkelborg Park, samt udvælger og prioriterer de opgaver, der kan udføres af Mikkelborg Parks egne beboere i parkdagene, som supplement til de opgaver der udføres af ejerforeningens anlægsgartner og/eller viceværter.

Parkudvalgets indstilling forelægges ejerforeningens bestyrelse til godkendelse forud for parkdagene.

Deltagelse i parkudvalgets møder og diskussioner er ikke betinget af deltagelse i de årlige parkdage.

Optagelse i parkudvalget sker ved henvendelse til formanden med opgivelse af navn og adresse, telefonnummer og e-mail. Herefter vil man blive indbudt til at deltage i udvalgets møder og planlægning af arbejde.

Parkudvalgets medlemmer:

Formand

Erik Schmidt, MP 14, 2 tv.

erik@dejemco.dk

+45 2530 7502

 

Aktive medlemmer
Jette Boesen , MP 2, 1 tv
Marianne og Stefan Weck, MP 1, 1 tv
Tom Rytkjær, MP 1, 2 th
Thomas Hornbæk Svendsen, MP 13, 1. mf
Charlotte Grumstrup og Jan Lennart Nygaard Olsen MP 15, 2. tv.

Parkdagene

Parkdagene forløber typisk ved at alle deltagere mødes lørdag kl. 09.00 ved garagen i den nordlige ende af bebyggelsen, hvor arbejdsopgaver og værktøj fordeles mellem de fremmødte deltagere. Herefter går arbejdet i gang, kun afbrudt af en kort formiddagspause, frokostpause (ejerforeningen giver en sandwich) og en kort eftermiddagspause. Arbejdet slutter som oftest ved 16/17-tiden, og om aftenen er der pizzaer til alle deltagere i fælleslokalet.

Søndag fortsætter arbejdet fra kl. 09.00 for de, som lyst og energi til at fortsætte. 

Udover aktiv medvirken til vedligeholdelse og forskønnelse af vor fælles bebyggelse, er parkdagene også en oplagt lejlighed til at mødes med andre beboere og lære disse at kende, hvilket styrker sammenholdet i Mikkelborg Park.