Hjertestartere placering i Mikkelborg Park

Mikkelborg Park har nu 3 hjertestartere.

Mærkning fremgår af indgangspartiet.

Mikkelborg Park sørger for servicering af batterier og elektroder
hvert 5. år som angivet i brugerhåndbogen

I tilfælde af brug bedes bestyrelsen informeret, således
at nødvendig udskiftning af batterier og elektroder kan finde sted.

Skulle det forekomme at hjertestarteren ikke er på sin plads,
bedes du omgående kontakte bestyrelsen.

Se video brug af hjertestarter : her
Der kan se flerer videoer ved at bruge QR kode.