Beplantning

 

Plejeplan samt lokalplan for Mikkeborg Park

Plejeplan for skrænten mod Øresund samt Hørsholm kummune behandling af planen. se her

Lokalplan 43 med kort bilag – eksisterende forhold – se her