Affald afleveres hvor, følg sorteringsvejledning

Se sorteringsvejledning fra Hørsholm Kommune se Dansk vejledning /

Sorting guide Engelsk

1A) Blå container i aflukke til småt brændbart, restaffald, herunder snavset papir/pap, flamingo, porcelæn, blomsterpotter af porcelæn eller ler, mindre møbler, mindre tæpper mm.

1B) I gården til venstre for garagen afleveres møbler og andet indbo, større tæpper, stort metal, elektronik,  hårde hvidevarer og farligt affald i form af lyspærer/rør samt batterier.
Følg skiltningen i gården.

Byggeaffald skal bortskaffes ved egen foranstaltning.

2) Grønt affald til Juletræer, blomster uden potter, afklip  og blomsterjord. (papir- og plastikposer tømmes)

3) Affaldsstation til affald bruges fra opgang 1-10.

4) Affaldsstation til affald bruges fra opgang 11-20.

5) Affaldsstation til affald bruges fra opgang 21-31.

Ved alle affaldsstationer 3-5 skal følgende affaldstyper til genbrug afleveres:

        – Pap

        – Papir

        – Plast samt mad- og drikkekartoner

        – Metal

        – Glas

        – Batterier