Tag undersøgelse af syd fløjen 29 april 2021

Undersøgelse af taget på sydfløjen for at udarbejde en rapport om tages tilstand.
Tilsynsrapport af den 14. maj 2021 om sydfløjen tilstand, udarbejdet af Focus 2 ser her