Tagudskiftning 2013

Rejsningen af stilladset blev påbegyndt i ugen før påske.

 

 

Her er nogle billeder fra det gamle tag efter at stilladset er rejst.

 

 

Den 8. april 2013 startede arbejdet med at rive det gamle tag ned. Arbejdet sker i etaper samtidig med, at det nye bygges op.