Forskellige regler og gode råd

Olie til træ på altanværn

Til vedligeholdelse af træværk på altanværn skal benyttes en olie fra Skovgaard & Frydensberg eller Trip, Trap. Sadolin vil rådgive ved køb af olie.

Ingen blomsterkasser yderst

Der må ikke opsættes blomster kasser på ydersiden af altarnværnet.

Emfang skal være uden motor

Da bebyggelsen anvender automatisk udsugning, er alle emfang uden motor. Disse må under ingen omstændigheder udskiftes med emfang der anvender motor.

Ingen private paraboler eller antenner

Der må iht. bebyggelsens servitutter, ikke opsættes egne antenner eller paraboler

Indstilling af ventilation

Ventilations dysen i badeværelset, skal skrues så langt op, at der kun fremkommer en åbning på 5 mm.

Det er i den forbindelse meget vigtigt, at ventilations dysen nedtages jævnligt og renses for støv mm.

En forudsætning for at ventilationen fungerer optimalt er, at dysen står korrekt og at der ikke opsættes klude o. lign i emfanget / dysen