Affaldshåndtering

For at undgå unødige omkostninger er det vigtigt at alle beboere håndterer deres affald korrekt.

Affaldshåntering er revideret efter Hørsholm Kommune har udsent ny sorteringsvejledning. Her.

Affaldsskakt

Der må kun smides almindeligt restaffald i skakten – ikke aviser, reklamer, glas,plast,metal, Bio og madaffaldog pap.

Affaldet skal være i lukkede affaldsposer for at undgå forurening af skakten og containeren i kælderen. Forurening medfører lugtgener og skaber trivsel for skadedyr.

Flaske/glas-, pap- ,metal- ,plast-, og papircontainere samt batteri beholder

De udendørs opstillede containere til glas, pap, metal, plast  og papir skal benyttes til dette affald.

Der er monteret en rød beholde for brugt batterier.

Soteres af afffald fremgår af soteringsvejledning fra Hørsholm kommune. Her.

Som du sikkert har konstateret giver fordelingen i de tre stationer imidlertid lidt problemer, og vi må derfor opfordre til følgende fordeling:

 Stationen ved indkørslen bruges til affald fra opgang 21 – 31

 Stationen i midten bruges til affald fra opgang 11 – 20

 Stationen overfor nr. 8 bruges til affald fra opgang 1 – 10

 I tilfælde af pladsmangel kan en anden station benyttes, men intet affald må stilles på fliserne og lågene på containerne skal holdes lukkede.

Undgå derfor venligst overfyldning og sammenblanding affald, idet containerne så ikke bliver tømte.

Der må ikke henstilles andet affald ved siden af disse containere.

Andet affald

Ved indkørslen til bebyggelsen er indrettet specielt område til andet affald.

Småt brændbart (højst 50x50x100 cm) – emner af træ, stof, plastik mm. – kan afleveres i containeren til højre for garagen (Combi-nøglen passer til låsen).

Storskrald – møbler, hårde hvidevarer, elektronik, emner af metal, mm. – skal placeres i indhegningen til venstre for garagen (Combi-nøglen passer til låsen).

I indhegningen til højre for indgangen er en mindre bøtte til brugte batterier og elementer (uden emballage – tak!).

Husk, at lågerne skal være lukket og låst, når indhegningerne forlades.

Haveaffald – uden emballage – skal afleveres i indhegningen på Kastaniealléeen ved Strandvejen.

Husdyrs efterladenskaber skal samles op og kan afleveres i de opsatte ”hundekasser”.

Er du i tvivl om sorteringen, kontakt varmemester Leander McCracken, tlf. 4586 6701.

Vi henstiller til alle beboere, at affaldshåndteringen og sorteringen overholdes i henhold til ovennævnte retningslinjer.

Beboerrepræsentationen og Ejerforeningen
Mikkelborg Park

Dette indlæg blev udgivet i Beboerrepræsentation, Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Lejer, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer, vicevært og administration. Bogmærk permalinket.