Nyhedsbrev 1 – februar 2011 – Ejerforeningen

Herved udsendes 1. nyhedsbrev 2011 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Bestyrelsen har siden sidste nyhedsbrev, arbejdet med en række opgaver og ideer. Målet er naturligvis, at forvalte foreningens midler på bedste måde til gavn for alle beboere.

• Beboerforening/ejerforening: Det lykkedes endeligt i efteråret, at få valgt en beboerforening. Ejerforeningens bestyrelse har tilbudt en repræsentant for beboerforeningen at deltage i ejerforeningens bestyrelsesmøder. Dette har vi længe savnet og ved de 2 efterfølgende bestyrelsesmøder, har vi haft gode og givtige dialoger.

• De grønne områder: I 2010 tegnede vi kontrakt med et nyt gartner firma. Bestyrelsen har været tilfreds med dette firma og da vi i 2011 kunne få nøjagtig samme ydelse til samme pris som i 2010, har vi forlænget kontrakten.

• Vicevært: Vicevært funktionen er overgået fra Brian Lindholm til Bruce Leander. Et vigtigt parameter i dette skift har været, de økonomiske rammer. Bestyrelsen kunne og ville ikke honorere Brian Lindholms tilbud for dette arbejde i 2011, idet det indeholdt en voldsom prisstigning.
Leander har nu været ansat i knap en måned og i den korte tid, har adskillige beboere ment, at de var viceværtens arbejdsgiver. Bestyrelsen skal igen understrege, at alle henvendelser vedr. området, arbejdsgange mm skal tilgå bestyrelsen skriftligt. Vi har bedt Leander om at ignorere alle henvendelser omhandlende det daglige arbejde i MP. Leander vil fremover henvise til ejerforeningen.
For lejere gælder, at henvendelser skal ske til vicevært Michael Stistrup eller beboerforeningen.

• Traktor: Vores nye traktor har desværre været i stykker. Vi håber at den er tilbage i løbet af denne uge, så vi kan få fejet området. Fejlene pa traktoren dækkes af garantien, såfremt de ikke er opstået som følge af manglende vedligehold fra ejendommens side.

• Hjemmeside: Ejendommen har fået ny hjemmeside. Denne henvender sig både til lejere og ejere og finansieres af begge foreninger. Den er ikke helt færdig men klik ind på den og se opbygningen. Vi modtager gerne kommentarer og ideer til forbedringer.

• Ventilation: Alle centrale ventilatorer er nu udskiftet, kanalerne er renset og ventiler og emhætter er justeret. Enkelte beboere har ikke sørget for adgang til deres lejligheder. Vi gør opmærksom pa, at omkostninger i forbindelse med eventuelle fremtidige problemer med ventilationen hos disse beboere som følge af den manglende rensning og indregulering, vil skulle betales af beboeren.
Når vi modtager teknikernes rapport fra fase 2, vil vi rette direkte henvendelse til de beboere, hvis emhætter eller installation er behæftet med fejl eller mangler.

• Affaldshåndtering/containerplads: Ved gennemgang af ejendommens 31 affaldsskakte har vi konstateret, at i 70% af opgangene lukker man ikke affaldsposerne eller smider køkkenaffald direkte ned i skakten. Bestyrelsen skal opfordre til, at affaldsposerne er forsvarligt lukkede. Alternativet er, at skakterne lukkes og der opsættes en container ved opgangen.
Siden 2008, er affaldsmængden i vores store container steget voldsomt. Vi har i gentagne nyhedsbreve opfordret beboerne til, at sortere deres storskrald, uden synderligt held. Udgiften til tømning, sortering af diverse artikler i pap, småt brandbart, elektronik, batterier og kemikalier (farligt gods) er nu så stor, at det gør et anseeligt indhug i vores budget. Da det ikke har været muligt, at ændre beboernes adfærd, har vi været nød til at tænke i nye baner. Som et forsøg, inddrages den store container og erstattes med en mindre, vip container. Den gamle åbne gård, hvor vi opbevarede salt, fliser mm, bliver indrettet til småt brandbart, pap, elektronik etc.
Vi har ligeledes indgået aftale med et andet firma om tømning af affald. Med dette tiltag, har vi opnået en besparelse på den rigtige side af kr. 20.000,-. På sigt er det planen, at der rejses et nyt hegn rundt om containeren.

• Kælderrum: Der arbejdes på, at etablere et antal ekstra kælderrum i kælderen ved nr. 29, 30 og 31.

• Bordtennisrum: Låsen er nu skiftet, så alle beboere kan skabe adgang ved hjælp af COMBI-nøglen. Husk at rummet skal forlades i ryddet stand.

• Parkering: Bestyrelsen er godt klar over, at den megen sne nogle gange har gjort det vanskeligt at finde en reglementeret parkeringsplads, men vi henstiller til at parkeringsreglerne nu overholdes. På grund af vores permanente mangel på parkeringspladser, har vi bedt vor nye vicevært om at finde alternativ parkering, således at han ikke optager en af beboernes pladser. Indtil videre parkerer viceværten ved containerpladsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.