Nyhedsbrev 1 – marts 2008 – Ejerforeningen

Herved udsendes 1. nyhedsbrev 2008 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Grønne områder: Vinter beskæringen er nu tilendebragt, og tilbage står kun nogle enkelte finjusteringer, navnlig i den sydlige del af parken. Det er bestyrelsens håb, at vi kan få området bragt op på et højere niveau, således at området fremover kan fremstå velplejet og indbydende.
Desværre er der stadig beboere i den nordlige del, 25 – 29, der mener, at de har ret til selv at beskære planter, buske og træer (læs ”Gran allé” ). Denne selvtægt betyder, at ejerforeningen får ekstra udgifter til reparation af de skader beboerne / beboeren har forvoldt. Dette hærværk er oven i købet sket før og efter at der er blevet beskåret og tyndet ud.
Bestyrelsen er ved at indhente de sidste tilbud på vedligeholdelse af skrænterne og det er vores håb, at kunne påbegynde renoveringen af skrænten ved ”Gran alléen” i foråret 2008.

• Råger: Rågerederne er blevet fjernet, og det ser ud til, at de ikke vender tilbage.

• Mosegrise: Plænerne er hårdt angrebet af mosegrise. En bekæmpelse af disse påbegyndes snarest. Det er derfor vigtigt, at alle holder deres hunde i snor, da der vil blive anvendt gift.

• Lyskilder: Bestyrelsen har indhentet tilbud på besparelses foranstaltninger. Inden bestyrelsen beslutter sig for at sætte dette arbejde i gang, vil der i en del af kælderen, blive gjort forsøg med diverse spareanordninger. Bestyrelsen vil sikre sig, at anlægsudgiften står i relation til den opnåede besparelse.

• Vaskeriet: Etablering af det nye vaskeri påbegyndes den 3. marts. Onsdag den 12. marts kl. 17, vil det nye vaskeri blive indviet. Alle er velkommen.

• Fibernet: DONG har nu afsluttet deres arbejde med at installere fibernet i ejendommen. Bestyrelsen har dog haft indsigelser hvorfor den afsluttende forretning endnu ikke er underskrevet. Dan-Ejendomme´s advokat har overtaget sagen.

• Vicevært: Alle beboere har uden tvivl noteret sig, at vi har fået en ny vicevært, Erik Spieser, der i løbet af de knap 2 måneder han har været her, allerede har gjort et fantastisk stykke arbejde. Vi hilser ham meget velkommen.

• Plaskeværn: Bestyrelsen er ved at indhente de sidste tilbud på opsætning af plaskeværn. Den endelige løsning vil blive fremlagt på Generalforsamlingen.

• Havedag: Bestyrelsen barsler med en havedag, hvor vi blandt andet skal have opmalet parkeringsbåsene og givet alle trækasserne/hegn olie. Dato for dette arbejde udsendes senere.

• Affaldsskakterne: Vi må endnu engang gøre opmærksom på, at disse ikke er til aviser, pap og flasker. Viceværten kan ikke slæbe så tunge containere op af kælderen. Brug de opstillede store containeres med gratis tømning. Renovationsafgiften betales pr container, så prøv at hold udgiften nede ved at benytte de respektive containere til pap, aviser og flasker.

• Terrasserne: Vi skal henstille til, at man rydder op på disse og ikke bruger dem som pulterkammer eller lagerplads. Som alle sikkert ved, har vi mange steder i denne vinter, været plaget af mus/rotter og en terrasse med megen opmagasinering af diverse sager, indbyder til bygning af reder.

• Property Group: Bestyrelsen har haft kontakt til de nye ejere af rest ejendommen. I øjeblikket står der 16 lejligheder tomme. Disse bliver nu renoveret med salg eller genudlejning for øje. Bestyrelsen skal til møde med Property Group i uge 11.

• Generalforsamling: Generalforsamlingen forventes afholdt primo maj. Indkaldelse og formandens beretning udsendes senere.

• Bestyrelsen: Kirsten Havgaard har desværre valg at træde ud af bestyrelsen, hvorfor vi pt. kun er to tilbage. Vi beklager Kirstens valg da hun har været en god, loyal og engageret medspiller i bestyrelsen. Kirstens udtræden betyder, at der til GF skal vælges mindst ét nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen hører gerne fra beboere der kunne tænke sig at stille op til valg.

• Diverse: Bestyrelsen har indgået en lejeaftale med Sonofon om at opsætte 2 mobil sendere på skorstenen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.