Nyhedsbrev 4 – december 2007 – Ejerforeningen

Herved udsendes 4. nyhedsbrev 2007 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Grønne områder: Som det kan ses er trækronebeskæringen/løftningen nu afsluttet.

• Vinterbeskæring:Træerne langs med kørebanen og træerne ved terrasserne inde i parken vil blive beskåret. Desuden beskæres de stedsegrønne træer, cypresserne, og taksene der står langs Granalléen og skygger meget for beboerne i nr. 25-27. Buskene i den store græsplæne vil blive gennemgået, da en hel del er blevet meget grimme og derfor vil blive taget op og fjernet. Bestyrelsen tager senere stilling til, om der skal genplantes. Ligeledes bliver en del selvsåede træer langs kanten ind til skoven skåret ned og en del vil blive fjernet.

• Forår/ sommer 2008: Skråningerne vil blive påbegyndt en renovering, dvs. ukrudt fjernes og evt. vil der blive plantet bunddække til at holde på jorden. Det er i første omgang skråningen i midten af parken, der påbegyndes, hvis budgettet holder. Vi har af gartneren fået udarbejdet en plan, som vi vil gå frem efter.

• Rågebekæmpelse: Nedtagningen af rågereder ved nr. 31, vil blive påbegyndt inden 1. marts (2008), som loven siger.

• Vaskeri: På generalforsamlingen blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle igangsætte en analyse af behovet for et nyt vaskeri. Denne er nu afsluttet med det resultat, at der er både behov og ønsker for et nyt vaskeri. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud fra to af de største og mest kendte udbydere: Miele og Electrolux. Bestyrelsen har accepteret det bedste tilbud. Arbejdet påbegyndes i januar 2008 og beboerne får besked på det eksakte tidspunkt, da vaskeriet vil være lukket i et vist antal dage. Vi vil herved spare ca. 40 – 50.000 kr. årligt i vand og el-forbrug. Når det er sagt, vil vi ikke undlade at sige, at vi glæder os til at få et tidssvarende og miljømæssigt velfungerende vaskeri.

• Lyskilder: Undersøgelsen foregår pt. Vi er begyndt med kælderen, for her at få et tilbud og en beregning på en besparelse, ved at nedsætte/slukke en del af lysrørene, men alligevel have et konstant lys, således at der aldrig vil være helt slukket.

• Fællesudgifter: Da vi i fremtiden står overfor forskellige store opgaver/projekter, såsom maling af plantekasser, påbegyndes maling af opgangene over de næste år. I den forbindelse ser vi os nødsaget til at meddele, at vi for året 2008 er nødsaget til at sætte fællesudgifterne op. Desuden må vi meddele, at alle afgifter stiger pr. 1. januar 2008. Det være sig el, vand og renovation.

• Viceværten fratræder: Det er med stor beklagelse, at vi må meddele at vor vicevært Niels Grandal fratræder pr. 31. december 2007. Dette skyldes, at han har søgt andre udfordringer. Vi kan i den forbindelse oplyse, at han har været ansat på ejendommen i 22½ år. Vi ønsker Niels Grandal alt det bedste, da vi har været meget tilfredse med hans arbejdskraft på ejendommen.

• DONG og Dansk Bredbånd: Installationerne af fibernet i de fleste lejligheder er nu ved at være tilendebragt og man håber at kunne være helt færdige medio januar 2008. Det har dog ikke været helt uden problemer. En håndfuld beboere har nægtet håndværkerne adgang til deres bolig, hvilket er i strid med vedtægterne. I nogle enkelte tilfælde, har placeringen af ingeniørgangen ikke været i køkkenet, men derimod i et værelse. I andre tilfælde, har de af Sam-Pension renoverede køkkener, blokeret for adgang til skakten. Der har ligeledes været enkelte steder, hvor ejere selv har renoveret deres køkkener og derved blændet af for indgangen til skakten. I det tilfælde er det ejeren selv, der må bekoste arbejdet med at skaffe adgang, da det ikke er tilladt at spærre for nævnte inspektionslem. Bestyrelsen har løbende møder med DONG og Dan-Ejendomme om projektet.

• Et bestyrelsesmedlem fratræder: Jes Sørensen har efter eget ønske valgt at udtræde af bestyrelsen pr. 6. december d.å. med øjeblikkelig virkning.

• Husorden: Bestyrelsen henstiller til beboerne at man respekterer og overholder husordenen – og det gør man også i de fleste tilfælde – men det er vores juleønske, at vi alle gør vor bedste for, at Mikkelborg Park bliver et rart og dejligt sted at bo.

Og når det er sagt, så vil bestyrelsen gerne takke for det år som er gået. Det har været et turbulent år, men også et år, hvor vi synes at vi har opnået resultater.

Bestyrelsen ønsker glædelig jul og et godt nytår, hvor vi ser frem til nye arbejdsopgaver- og resultater.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.