Nyhedsbrev 2 – sep. 2010 – Ejerforeningen

Ejerforeningen Mikkelborg Park

Herved udsendes 2. nyhedsbrev 2010 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Sommeren er ved at gå på hæld og bestyrelsen er så småt ved at trække i arbejdstøjet. Foråret og sommeren har været brugt til, at fordele opgaverne imellem os samt gennemgå bygningen og de  forskellige arbejder vi gerne så, udført på ejendommen.

  • Bestyrelsen: Bestyrelsen havde det første møde i slutningen af maj hvor de forskellige poster blev besat.
    Formandsposten bestrides fortsat af Thomas Flandrup. Næstformand blev Jørgen Grundtvig. Ved Thomas Flandrup´s udtræden, overtager Jørgen Grundtvig, formandsposten.
    I juni måned valgte Lise Kure at udtræde af bestyrelsen. En beslutning vi dybt beklager men acceptere. Bestyrelsen takker for det kanon store arbejde Lise har udført.
  • Ventilation: Første etape af renoveringen er nu blevet gennemført. Bestyrelsen afventer den endelige rapport over systemets tilstand samt i hvilke lejligheder der er opsat forkerte emfang mm. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der ikke må skrues på ventilen i badeværelserne da det ændre ved udsugningen i de øvrige lejligheder.
  • Havedag: Haveudvalget har afholdt møde i starten af sept. Der planlægges en havedag i oktober. Haveudvalgskoordinator er bestyrelsesmedlem, Stefan Weck.

Diverse: Bestyrelsen arbejder fortsat med de punkter der blev fremlagt på årets GF. Endvidere har arkitekten stadig dialog med kommunen vedr. de grønne områder.

I august blev Hørsholm ramt af et meget kraftigt regnvejr. Kælderen klarede sig dog var der enkelte steder hvor vandet trængte ind. De steder hvor vandet steg, til op over soklen, har vi undersøgt drænrørene. Vi har måtte konstatere, at det kan blive nødvendigt at lægge et overflade dræn eller finde et andet alternativ, på de pågældende  områder.
Bestyrelsen har haft en lille føler ude hos formanden får beboerrepræsentationen med henblik på at få et medlem herfra, ind i vores bestyrelse. Jørgen Mørch kunne oplyse, at han var ved at planlægge en GF for lejerne.

Der er stadig fraflyttere der mener, at man kan henstille resten af ens møblement i containerrummet. Findes synderen, faktureres de for bortskaffelse af ovennævnte.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.