Nyhedsbrev 1 – marts 2010 – Ejerforeningen

Ejerforeningen Mikkelborg

Herved udsendes 1. nyhedsbrev 2010 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Vinteren 2009-2010 har været ekstra kold og hvid. Sneen har faktisk ligget konstant siden den 15. december 2009 og det er først nu, at det meste er smeltet.

Snerydning har været et gennemgående tema her i Mikkelborg. Enkelte har klaget over den megen sne men som det er beboerne bekendt, så havde vi kun en låne traktor da vores egen valgte at strejke.

Samtlige snerydningsfirmaer har haft susende travlt og det har været svært for os, at få dem til at rydde her. Det lykkedes dog at finde et firma der ville påtage sig opgaven når de var færdige med deres faste kunder.

Salt har ligeledes været en mangel vare så vi har, måtte administrere det vi havde, med varsomhed.

Da vores traktor ikke kunne mere, måtte bestyrelsen finde en fornuftig løsning på problemet. At investere i en ny, ville betyde en udgift på små kr. 400.000,- Derfor valgte bestyrelsen at lease en traktor. Den er nu ankommet og skulle fremover gerne løse vores behov for fejning/snerydning.

 • Det grønne udvalg: Arkitekten er ved at lægge sidste hånd på værket. Bestyrelsen håber at kunne fremlægge en endelig plan på den kommende generalforsamling.
 • Haveaffald: På det lille græsareal ved strandvejen i bebyggelsens sydlige sti, ligger vores haveaffalds opsamlings plads. Rigtig mange har benyttet denne plads og det er jo dejligt. Husk dog, at haveaffaldet ikke skal ligge i plastposer men tømmes. Vognmanden vil ikke have plastik med i containeren.
 • Containerrummet: Som nævnt på opslagstavlerne, så har vi nu fået pap containere og plastbeholdere til batterier. Husk at benytte disse.
  Vi har stadig problemer med fraflyttere der efterlader hele og halve indbo i rummet. Bestyrelsen har set på forskellige løsnings modeller for at komme problemet til livs
 • Affaldsskakter: Vi har fået renset alle vores affaldsskakter fra top til bund. Husk derfor at lukke affaldsposerne. Ingen glas og aviser i skakterne.
 • Ventilation: Bestyrelsen har siden GF, indhentet og arbejdet med tilbud på en gennemgående renovation af det eksisterende system. Nogle opgange er gennemgået og bestyrelsen har modtaget rapport vedr. de fejl der blev konstateret. I flæng kan nævnes: Klude i emhætterne, glemte brugsanvisninger i emhætterne, emhætter med motor samt ukorrekt indstilling af ventil i badeværelse.
  Ved en gennemgående renovation vil alene el besparelsen beløbe sig til kr. 110.000,- pr år. Selve investeringen ville herefter blive tjent hjem på knap 4 år. Bestyrelsen vil medtage dette i de kommende budget lægningsmøder og vil, for at holde et fornuftigt niveau, sprede investeringen over 2 år. 
 • Hunde: Vær sød at samle jeres hunds efterladenskaber op.
 • Havedag: Haveudvalget afholder have dag i april. Mere info senere.
 • Generalforsamling: Datoen for GF 2010 bliver tirsdag den 18. maj. I forbindelse med GF, udtræder Peter Fischer, Christian Rømer og Thomas Flandrup. Alle tre bestyrelsesmedlemmer har enten solgt eller er ved at sælge. Hvis der skulle være interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet, høre vi gerne fra jer. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.