Nyhedsbrev 3 – oktober 2008 – Ejerforeningen

Herved udsendes 3. nyhedsbrev 2008 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Grønne områder: Skrænterne bliver nu ryddet anden gang og gartneren vil herefter plante og flytte enkelte buske og træer på den midterste skrænt (Gran allén).
Næsten alt træværk er færdig behandlet med træbeskyttelse. Vinterbeskæringen påbegyndes når tid er.
I år har vi haft en ny gartner til at passe vores plæner og hække. Bestyrelsen er af den opfattelse, at arbejdet har været udført tilfredsstillende.

• Festlokalet: Lokalet er nu atter i brug. Vi har fået installeret et nyt komfur og Flemming Voss har overtaget al det praktiske vedr. udlejning og vedligeholdelse. Skal man leje lokalet, sker det ved henvendelse til Flemming.

• Parkeringspladsen: Erik er begyndt at male de hvide og gule kantsten.

• Lyskilder: Som nævnt i det tidligere nyhedsbrev, var vi stort set færdige med lys renoveringen i kælderen. Dog har der været afledning på et afsnit af kælderen. Fejlen skyldtes vand i et kabel.

• Det grønne udvalg: Det grønne udvalg har haft møde, men bestyrelsen har ikke modtaget referat eller andet fra dette.

• Affaldsskakterne: Som nævnt i tidligere nyhedsbreve og ved opslag i opgangene, skal alt affald forsvarligt pakkes i plastposer, der kan lukkes. Ikke Netto poser og lignende, men rigtige affaldsposer. Vi er desværre blevet ”angrebet” af mider og fluer i en enkelt opgang. Det har betydet, at vi måtte tilkalde SOS Skadesservice til at desinficere et helt kælderafsnit (5 opgange). I skrivende stund har vi ikke fået bugt med alle miderne idet de er kravlet ind i beboernes kælderrum. Torsdag den 2.oktober gøres et nyt forsøg på at udrydde disse kryb. Skrækscenariet er, at det ikke vil lykkes, og at SOS Skadeservice bliver nød til, at rapporterer til myndighederne, at vi har mider i kælderen. Dette vil nemlig betyde, at alle 220 kælderrum skal tømmes for private effekter (Hvor desinficerer og opmagasinerer man indholdet af 220 kælderrum).

• Vandindtrængen: I et forsøg på at stoppe for de mange vandskader i kælderen har bestyrelsen fået alle dræn og sivebrønde oprenset. Ved kamera undersøgelse har det vist sig, at brønde og dræn er i en OK tilstand men at de har været blokket op med mudder, blade, klude og byggeaffald. Sidstnævnte har det ikke været muligt helt at fjerne.
Vi har også fundet ud af, at en del vand er trængt ind i kælderen fordi fundamentet enten er revnet eller at inddækningen over de 4 kældernedgange er smuldret. Vi har foreløbigt repareret en stor revne i nr. 14 og er ved at få skiftet noget af inddækningen over nedgangen i nr. 10. Desværre er der nok flere steder der bør undersøges men økonomien er ikke til det i indeværende budgetår.

• Administrationsaftalen: Property Group har opsagt deres aftale med Dan-ejendomme. Bestyrelsen har indhentet forskellige tilbud som vi vil arbejde videre med.

• Mosegrise: I nærmeste fremtid vil der blive udlagt gift for mosegrise. Denne gift er meget farlig for hunde, så brug ikke græsplænen som hundetoilet.

• Trapperum/opgange: På vægge og døre i opgangene, er det ikke tilladt at bore eller sømme effekter/billeder op. Navneskilte skal være ejendommens oprindelige og ikke andet. Brug heller ikke trappeopgangene som et “orangerie”. Rengøringen har svært ved at holde trapperne i orden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.