Nyhedsbrev 4 – december 2008 – Ejerforeningen

Herved udsendes 4. nyhedsbrev 2008 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Grønne områder: Der er blevet plantet små stedsegrønne træer på granalléen. Vinterbeskæringen vil finde sted i februar/marts 2009

• Festlokalet: Der er desværre igen kommet lidt vand ind i lokalet. Der er blevet fundet enkelte smålækager der nu skulle være tætnet.

• Det grønne udvalg: Det grønne udvalg har i det forgangne år arbejdet med en plan for hele park området. Denne plan blev fremlagt bestyrelsen den 19.december og indeholdt rigtig mange spændende ideer og tiltag. Et meget flot og ambitiøst projekt. Udvalget arbejder videre med dette, således at projektet er færdigt og klar til fremlæggelse til den kommende generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalget for det store stykke arbejde de har udført.

• Affaldsskakterne: Som nævnt i tidligere nyhedsbreve og ved opslag i opgangene, skal alt affald forsvarligt pakkes i plastposer, der kan lukkes. Bestyrelsen har desværre set sig nødsaget til, at lukke for affaldsskakterne i nr. 28. og opsætte en container ved indgangen. Fremover vil der blive lukket for de opgange der ikke følger reglerne for affaldshåndtering.

• Vandindtrængen: Kældernedgangen ved nr.19 er blevet tætnet. Bestyrelsen håber herefter at det holder tæt her. Bestyrelsen er endvidere klar over, at der er flere steder der skal efterses og renoveres i det kommende år.

• Mosegrise: I nærmeste fremtid vil der igen blive udlagt gift for mosegrise.

• Rotter: Hørsholm Kommune har bedt os om, at være meget påpasselige med affald og lignende da rotteplagen er blevet meget stor i Hørsholm. Derfor –> Hensæt ikke madvarer og lignende på altanerne og terrasserne.

• Hærværk: Desværre har der været en del hærværk/drengestreger i kældergangene. Væltede malerdåser osv. Vi opfordrer til, at alle beboere efterser deres kælderrum.

• Juletræer: Disse skal ikke smides i containeren men i haveaffaldskassen ved Strandvejen

• Containerrum: Containeren er beregnet til storaffald. Papir, pap og lignende brandbare effekter. Papkasser skal rives itu eller presses flade. Møbler skal skilles eller saves i små stykker. Jern, elektronik, hårde hvidvarer og andet, skal stilles ved siden af containeren. Byggeaffald skal afleveres på kommunens genbrugsplads.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle et rigtig godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.