Nyhedsbrev – December 2016 – Ejerforeningen

julepingvin-1

Herved udsendes nyhedsbrev til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

 

Juletræer:

Brugte juletræer” skal afleveres i haveaffalds containeren beliggende for enden af Kastanjeallé og ikke i affalds containeren eller området til storskrald.

Ordensreglement og vedtægter:

Ejerforeningen og beboerrepræsentationen skal igen gøre opmærksom på, at reglerne skal overholdes. Ingen løse hunde. Fodtøj og andet må ikke stå i trappe opgangene. Private ejendele skal opmagasineres i egne kælderrum.

Håndværkere:

Vi har inden for den sidste måneds tid haft 2 vandskader i ejendommen der begge, sandsynligvis, kunne være undgået hvis de pågældende beboere havde anvendt ejendommens faste VVS installatør. Det er altid trist, som underbo til skadesramte lejlighed, at få sine ejendele ødelagt af nedsivende vand. Ydermere belaster det vores budget idet vi, ved alle skader, skal betale en selvrisiko.

Et eksempel på skader der opstår ved brug af VVS firmaer der ikke kender ejendommen:

Udskiftning af blandingsbatteri i brusekabine. Her skal man være klar over, at kobberrørene på bagsiden af væggen, er meget bløde og derfor har let ved, at bøjer eller knække.

De grønne områder:

I 2017 vil de grønne områders hække, buske og træer blive vedligeholdt som følger.

Uge 23: Beboer hække klippes første gang.

Uge 28: Klipning af snebær og buske.

Uge 33: Klipning af park træer.

Uge 38: Klipning af beboer hække anden gang.

Klipning af tjørn mod golfbanen forventes udført i uge 6-8 afhængig af vejret.

 

Vi ønsker alle i Mikkelborg Park en rigtig god jul samt et godt nytår

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen og Beboerrepræsentationen

Dette indlæg blev udgivet i Lejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, vicevært og administration. Bogmærk permalinket.