Nyhedsbrev – September/Oktober 2016 – Ejerforeningen

Herved udsendes nyhedsbrev til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Sommeren er slut og efter en fantastisk september med sommerlige temperaturer, går vi nu vinteren i møde. Husk derfor, at holde vinduer i trappeopgangene  lukkede.

De grønne områder:

I løbet af sommeren har vi arbejdet med vores vedligeholdelsesplan for de grønne områder. Trækroner er blevet løftet i begge parkområder. Skråninger er delvis blevet ryddet for selvsåede træer og buske. Første del af Granallé vil i løbet af efteråret blive renoveret. Snebær bliver ligeledes vinterbeskåret. Hække, parktræer, buske og bunddække er blevet klippet. Begge foreninger arbejder på, at få en tidsbestemt aftale med vores eksterne leverandører således, at vi i 2017 kan melde ud, hvilke uger de forskellige klippearbejder bliver udført. Tjørnehegnet ind mod golfbanen bliver beskåret i starten af det nye år.

Trappe belysning:

Lysarmaturer i halvmånerne i samtlige opgange vil blive renoveret og udskiftet med LED.

Affaldssortering:

Mikkelborg Park er blevet tilbudt, at deltage i en forsøgsordning med sortering af metal. Da vi gerne vil være med til, at skåne miljøet har vi sagt ja tak. I de 3 container rum hvor vi har flaske- og aviscontainere bliver der opsat to ekstra containere til metal- og plasticaffald fra husholdningen. Se nærmere om arrangementet på hjemmesiden.

Ny restejer:

Seaside Holding har solgt sin ejendomsportefølje. Den nye ejer har valgt, at benytte DEAS A/S som administrator for lejerne. Det betyder samtidig, at DEAS A/S har fået en plads i bestyrelsen for ejerforeningen.

Malerentreprise:

Vores maler er nu færdig med samtlige indgangspartier. Limtræsbjælker og sandsten over beboer- og festlokale er ligeledes malet. Vi påbegynder nu maling af 4 opgange.

Juletræstænding:

Den årlige juletræstænding finder sted søndag den 27. november kl. 15:30.

Bordtennis- og  motionsrum:

Bordtennisrummet er blevet renoveret og opdelt i bordtennis og fitness. Vi arbejder på, at skaffe lidt flere redskaber.

Hobbyrum:

Bestyrelsen har endnu ikke fundet en løsning på ventilations problemet.

Hjertestarter:

På lejernes ordinære generalforsamling blev der ytret ønske om opsætning af 2 eller flere hjertestartere på ejendommen. I den forbindelse tilbød formanden for ejerforeningen, at afholde kurser i brug af hjertestarter. Der vil blive udsendt mere info herom senere.

Cykler og surfere:

Fra den 1. november vil der blive foretaget cykeloprydning i kælder og udendørs område. Alle cykler og surfere i surferrrum skal markeres med en manilla seddel. På denne seddel skal stå: Navn, adresse samt dato. Effekter der ikke er markerede vil blive fjernet. Manilla sedler vil ligge fremme ud for ejendomskontoret.

Ordensreglement og vedtægter:

Ejerforeningen og beboerrepræsentationen skal igen gøre opmærksom på, at reglerne skal overholdes. Der er pt. focus på løse hunde, sko og andet i trappeopgangene, samt private effekter uden for personlige kælderrum.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for ejerforeningen

og

Beboerrepræsentationen

Dette indlæg blev udgivet i Ejer, Lejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, vicevært og administration. Bogmærk permalinket.