Nyhedsbrev – januar 2015 – Ejerforeningen

Herved udsendes nyhedsbrev til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

 

Plejeplan for golfbanen 

Bestyrelserne for ejerforeningen og beboerrepræsentationen er blevet informeret om, at der i øjeblikket bliver behandlet en ansøgning om en ny plejeplan for golfbanen.

Kort fortalt handler det om Hørsholms Kommunes manglende tilsyn med golfbanen og de tilstødende arealer. Af den tidligere plejeplan fremgår det, at der skal være frit udsyn fra Slotsdalen og til Kokkedal slot. På nuværende tidspunkt er de omkransende arealer blevet til et skovagtigt område.

Slotsdalens bestyrelse har forlangt, at området bliver bragt tilbage til dets oprindelige “look”.

Omvendt håber golfbanen, at de kan nøjes med, at etablere udkigskiler mod slottet og udtynding samt opstamning af diverse træer.

Vi følger sagen og håber, at der findes en løsning begge parter kan leve med. Vi har ingen indflydelse på udfaldet.

Vandforbruget i Mikkelborg Park

Året 2014 er gået og vi skriver nu 2015. Vi har modtaget den endelige oversigt over vandforbruget i Mikkelborg Park. Tallet ligger små 500 m3 over sidste års forbrug.  (2013 / 18.854 m3 – 2014 / 19.277 m3)

På foranledning af sidste nyhedsbrev, modtog bestyrelsen for ejerforeningen 2 henvendelser vedr. løbende toiletter. I begge tilfælde kunne bestyrelsesmedlem Bent Kiefer afhjælpe problemet. Rent faktisk, skal der ofte kun foretages et lille indgreb i cisternen for at afhjælpe problemet med løbende vand. Bestyrelsen har derfor besluttet, at Bent Kiefer i en periode fra 1. februar 2015 og til 28. februar 2015, vil stille sig til rådighed for alle beboere der har et løbende toilet. Viser det sig, at vitale dele i cisternen er ødelagt kræver det et indgreb af et autoriseret VVS firma. Betaling for udbedring afholdes af beboeren.

Bent kan træffes på tlf.: +45 4033 0167 eller E-mail: bent.kiefer@mail.dk

Vaskekælder og tørrerum

I vaskekælderen er der i vores store tørrerum opsat 7 bure. Desværre er der tilsyneladende en håndfuld beboere der er af den opfattelse, at disse tørrerum er øremærket til dem.

Burene blev oprindeligt opsat med det formål, at beboere der havde noget specielt og dyrt tøj, linned, tæpper og lignende, kunne tørre det i et aflåst rum. Pt. hænger der gamle T-shirt, strømper, sengetøj undertøj og babytøj i rummene. I den sidste måneds tid, er de 7 bure blevet overvåget. Konklusionen er, at det er de samme låse der sidder på burene og, at det pågældende ophængte vasketøj har overskredet de maksimale 36 timer jævnfør ordensreglementet. Vi vil opfordre til, at man får afhentet sit vasketøj inden de 36 timer er gået. Fra den 20. januar vil hængelåse på rum der ikke er blevet tømt indenfor nævnte tidsfrist, blive klippet og vasketøjet placeres i sorte sække.

 Juletræ

Der er blevet plantet et lille grantræ i den sydlige del af Mikkelborg. Det vokser sig forhåbentlig stort og flot så det kan bære lige så mange lys som de øvrige 2 træer i vores bebyggelse.

De gule kantstens afmærkninger

Jævnfør ordensreglementet, er det ikke tilladt at parkere på områder der er markeret med gul farve.

Postkasser/navneskilte

Ved gennemgang af samtlige opgange har vi måtte konstatere, at en del beboere ikke har korrekte navneskilte på deres postkasser. Endvidere havde nogle postkasser forskellige hjemmelavede klistermærker og “streamers”.

Navneskilte kan bestilles hos ejendommens vicevært. Bor man i en fremlejet lejlighed skal man ligeledes have et originalt fremstillet navneskilt. Efter den 1. marts vil ejerforeningen selv foranledige, at der bliver opsat navneskilte på postkasser og dørtelefoner for pågældende lejer/ejers regning.

Belysning

Udendørs belysningen på ejendommens køre- og parkeringsareal tilhører DONG. Da lysstanderne efterhånden er blevet 30 år, har vi sandsynligvis mulighed for, kvit og frit, at udskifte selve lygtehuset med et nyt. Dog er de 3 alternativer vi kan få tilbudt ikke just kønne. Vi har derfor besluttet, som en prøve, at udskifte 3 af de nuværende pærer med 3 nye kviksølvspærer. Disse skulle give et mere lyst skær kontra de nuværendes orange lys.

De grønne områder

Beboerrepræsentationen har rettet henvendelse til Naturstyrelsen der ejer strandgrundene i vores område. Der har været et ønske om, at få topbeskåret enkelte træer på de strandgrunde, der ligger øst for Mikkelborg Park således, at man kunne bevare udsigten over Øresund.

Naturstyrelsen har svaret, at de pågældende strandgrunde er fredet og det er derfor ikke tilladt, at beskære træerne.

På den sydlige skrænt, syd for bus stoppestedet, og i niveau med strandvejen, vil et mindre bøgetræ blive fældet.

Ingeniør gange / inspektions luger

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde har det været nødvendigt, at få tilgang til Ingeniør gangen der er beliggende mellem køkkenet og badeværelset samt for nogle lejlighedstyper, på øverste sal, i værelse eller reposen. Det har vist sig, at nogle beboere har spartlet skruerne ud og opsat tapet eller bygget køkkenet om således at man ikke længere kan komme til lugen. I de tilfælde hvor det bliver nødvendigt at fjerne køkken elementer, fjerne skabe eller skære ud til nye lemme, vil den pågældende beboer selv skulle betale for denne operation.

I de boliger hvor Sam-Pension i sin tid renoverede køkkener og badeværelser, skulle det gerne være muligt af komme til den pågældende lem via et køkkenskab. Skulle dette mod forventning ikke være muligt vil udgiften til nedtagning af køkkenelementer samt opsætning af disse efter endt arbejde, blive erholdt af ejerforeningen.

I de gamle lejligheder findes lemmen bagved komfuret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen

og

Beboerrepræsentationen

Dette indlæg blev udgivet i Ejer, Lejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, vicevært og administration. Bogmærk permalinket.