Nyhedsbrev – november 2014 – Ejerforeningen

Herved udsendes nyhedsbrev til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

 

Hegn mod strandvejen, Kastanje allé

Efter en gennemgribende udtynding af hækken mod strandvejen, er det gamle trådhegn blevet synligt. Dette er bestemt ikke noget kønt syn men planen er, at det bliver fjernet og hækken bliver suppleret med nye planter så den forhåbentlig atter vil fremstå pæn og veltrimmet.

Vandforbruget i Mikkelborg Park

Ejendommens vandforbrug har været og er stadig for højt. Vi har, over en periode,  fra kl. 01:00 til kl. 07:00, aflæst vores måler og resultatet var, at vi har et vandspild på ca.  12 m3 vand i døgnet.

Det løber op i ca. kr. 219.000,- om året. Efter omstændighederne, et temmelig stort beløb.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at det er vandrør i jorden der lækker hvorfor størstedelen må skyldes, løbende toiletter samt gamle blandingsbatterier der kræver en del justering, inden man kan tage sig et bad.

Et toilet der løber, koster ca. kr. 14.100,- om året. Det betyder, at der blot skal 15 toiletter til, at forbruge de ca. kr. 219.000,-.

At ens toilet løber kan skyldes flere faktorer. Dels kan indmaden i vandbeholderen være slidt op men  størstedelen skal bare have beholderen og flyderen, renset. Denne operation kan man faktisk selv udfører uden den helt store VVS viden.

Hegn mod golfbanen

Hegnet ind imod golfbanen ud for nr. 9 og ned til vendepladsen, er efterhånden blevet så højt, at beboere på 2. sal, ikke kan se golfbanen. Vi ønsker derfor i løbet af vinteren, at beskære dette område således, at så mange som muligt får glæde af udsigten til golfbane og skov.

Affalds håndtering

Vi har desværre igen haft mider i kælderen. Vi skal derfor igen henlede opmærksomheden på, at køkkenaffald skal indpakkes i affaldsposer og ikke poser fra Netto o.lign.

Husdyr

Der er stadig enkelte beboere der ikke respekterer ordensreglementet og lader deres hunde løbe løs på området. Hunde skal føres i snor.

Hvis man skal sælge sin lejlighed

Hvis man går i salgstanker, så har vores administrator, DEAS, et godt tilbud. Man kan ved henvendelse til formanden for Ejerforeningen få udleveret en værdicheck på kr. 15.000,-.

Juletræet tændes

I lighed med sidste år, tændes træet den 30.november kl. 16:00. Der vil være glögg og æbleskiver fra kl. 15:30.

Vi håber at se så mange som muligt igen i år.

Restejendommen.

Seaside Holding / Mikkelborg Park ApS, har tilbudt samtlige lejere, at de kan købe deres lejlighed.

Markiser mm

På vores hjemmeside vil det fremgå, hvilke farver der må benyttes hvis man anskaffer sig en markise. Profil markiser burde ligge inde med farvevalget men vi har erfaret, at dette ikke er tilfældet.

Sadolin

Husk, at vi har en aftale med Sadolin farver i Kongevejscenteret. Her ydes rabatter ved fremvisning af rekvisition. Denne fås ved henvendelse til Kim Torrild eller Thomas Flandrup. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen

og

Beboerrepræsentationen

Dette indlæg blev udgivet i Ejer, Lejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, vicevært og administration. Bogmærk permalinket.