Nyhedsbrev – juli 2015 – Ejerforeningen

Herved udsendes nyhedsbrev  til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Plejeplan for golfbanen

Kokkedal golfklub har fået deres plejeplan godkendt hos kommunen. Det betyder samtidigt, at de træ grupper der ikke er markeret med hvidt, skal være fældet inden den 1. september 2015. Arbejdet påbegyndes tirsdag den 28. juli 2015.

Planen kan findes her.

Vaskekælder og tørre rum

I vores sidste nyhedsbrev, gjorde vi opmærksom på formålet med de aflåste tørrerum. Det er tilsyneladende ikke en henstilling beboerne ønsker, at efterleve hvorfor bestyrelsen kraftig vil overveje at nedlægge disse og bruge dem andetsteds.

Postkasser/navneskilte

Vi har igen gennemgået samtlige opgange og har igen måtte konstatere, at der visse steder ikke er opsat korrekte og godkendte navneskilte. Dette forhold skal bringes i orden inden den 15. august. Efter den dato vil ejerforeningen selv foranledige, at der bliver opsat navneskilte på postkasser og dørtelefoner for pågældende lejer / ejers regning.

Plante kasser / stuelejligheder

Mange beboere i stuelejlighederne har valgt, at plante forskellige buske, træer og slyngplanter i deres bøgehækskasser.

Det er jo altid dejligt, at have lidt smukt at se på inde fra stuen eller værelset.

Mange af disse træer / planter er nu blevet så store, at de vokser op over underkanten af overboens altan eller vinduer. Nogle vokser ind i udhænget fra indgangspartierne og beskadiger tegl og træværk.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at sådanne grønne vækster skal skæres ned/fjernes.

Efeu skal fjernes da denne plante ødelægger murværk, træfacader og tegl.

Fælles lokaler

I Mikkelborg Park råder vi over et par fællesrum der trænger til lidt maling etc. Planen er, at vi i bordtennis rummet vil male og lægge et underlag af filt. Det ene bord fjernes og “fitness” instrumenterne, der i dag befinder sig i Hobby rummet, flyttes ned i dette rum.

Hvis man ønsker at give en hjælpende hånd, hører vi gerne fra jer.

Lyskilder

Vi har nu fået udskiftet alle lys armaturer der lyser i døgndrift med LED-rør. Dog mangler opgang 13 og et par enkelte steder i kælderopgangene. I forbindelse med udskiftningen, var der en håndfuldt armaturer der var gået i stykker. Disse bliver udskiftet snarest muligt.

Storskrald

Blot som en reminder. Der må ikke smides byggeaffald i storskralds rummet. Sortér venligst affaldet således, at vores viceværter ikke skal bruge en arbejdsdag på, at rydde op.

Loppemarked

Søndag den 30. august afholder vi loppemarked. Det vil blive annonceret i ugebladet.

 

Med venlig hilsen

og fortsat god sommer 

Bestyrelsen for Ejerforeningen

og

Beboerrepræsentationen

Dette indlæg blev udgivet i Ejer, Lejer, Nyt om Mikkelborg Park, vicevært og administration. Bogmærk permalinket.