Nyhedsbrev 1 – maj 2007 – Ejerforeningen

Herved udsendes 1. nyhedsbrev 2007 til samtlige Beboere i Mikkelborg Park (MP).

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Husorden: Bestyrelsen har udarbejdet et nyt sæt regler for husordenen. Der har været afholdt et orienteringsmøde om dette, hvor de fremmødte beboere havde mulighed for at komme med kommentarer. Husorden er udsendt til alle ejere ifm med GF den 30. maj 2007.

• De grønne områder: Bestyrelsen har i efteråret 2006 forhandlet ny kontrakt vedr. de grønne områder. Gartner Frandsen har stadig ansvaret for beskæring, beplantningen mm hvorimod Dan-ejendomme facility management har overtaget græsslåningen.
Der har desværre igen være foretaget ulovlig beskæring af skrænterne. Bestyrelsen tager kraftigt afstand fra dette.

• Svalereder: Rederne er blevet fjernet ifm malerarbejdet, men det er jo kun en stakket frist. Vi arbejder på en løsning.

• Hobbyrum, bordtennisrum mm: Disse rum er nu blevet ryddet og anvendes nu flittigt.

• Festlokalet: Teknologisk institut har foretaget målinger og udstedt en rapport med anvisninger og anbefalinger til, hvordan lokalet kan blive tæt og brugbart. Der er løbende blevet udført fugtmålinger og det ser nu ud til, at vi endelig har fået bugt med problemet. Vi håber at en renovering af lokalet kan påbegyndes snarest.

• Renovation/containere: Under vores gennemgang af området må vi desværre konstatere, at der stadig er beboere der ikke gider aflevere storskrald i vores container. Vi skal derfor igen gøre opmærksom på, at de små containerrum kun er beregnet til flasker og aviser. Det er ligeledes vigtigt, at der ikke bliver smidt ”ikke brandbart” affald i den store container, da vi ellers bliver pålagt en ekstra afgift på kr. 5.000,- pr tømning.

• Altanværn mm: Bestyrelsen har indgået aftale med Sadolin i Hørsholm om levering af Olie, maling mm. For at få rabat hos Sadolin, kræves en rekvisition. Denne kan fås ved henvendelse til Lise Kure, Kirsten Havgaard eller Thomas Flandrup.

• Fibernet: Som det har fremgået af indkaldelserne til GF, har bebyggelsen modtaget et tilbud fra DONG om gratis at installere fibernet i ejendommen. Kablet vil blive ført ud til hver enkelt beboer uden beregning. Hvorvidt den enkelte herefter ønsker at benytte dette kabel, har intet med DONG´s tilbud at gøre.

• Havedag: Bestyrelsen har planer om at afholde en havedag sidst på sommeren eller i det tidlige efterår.

• Trapper mm: En del af trappebelægningen er ved at falde af. Bestyrelsen har aftalt med Dan-ejendomme og Niels, at disse bliver på limet uden for normal arbejdstid, af Niels.

Med venlige hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.