Nyhedsbrev 2 – juni 2007 – Ejerforeningen

Herved udsendes 2. nyhedsbrev 2007 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• De grønne områder: Hækkene foran plantekasserne bliver klippet indenfor 14 dage. Forslag stillet på generalforsamlingen om, at studerende fra Arkitektskolen kunne udarbejde en plan over parken, kan ikke gennemføres alligevel, da det er for stor en opgave. Vi har derfor planlagt, at afholde møde med et gartnerfirma for udarbejdelse af en plan for området.

• Force-rapporten: Gennemgås af SamPension, der herefter indkalder bestyrelsen tillige med Force til et møde for stillingtagen til fremtidige projekter med henblik på vand- og el-besparelser. Spørgeskema er udsendt, for at analysere behovet i vaskeriet.

• Busplan for Hørsholm Kommune 2008 – 2011: Bestyrelsen har på ejere- og lejeres vegne indsendt kommentarer- og indsigelser til kommunen, idet der har været en netop afsluttet høringsrunde om, hvorvidt Hørsholm skal have sin egen bybus. Vi har refereret til Mikkelborg Park’s bussag i 2004, og givet til kende, at vi nu – som dengang – stadig gerne vil have en bybus. Vi har også givet til kende, at vi ønsker strandvejsbussen (388) tilbage på Strandvejen. Det forventes at busplanen, med de kommentarer/indsigelser der er kommet i løbet af høringsperioden, forelægges politisk i løbet af efteråret.

• Svalereder: Rederne bliver ikke nedtaget, idet denne omkostning ikke er medtaget i budgettet. Man er velkommen til selv at nedtage rederne.

• Festlokalet: Til vores meget store ærgrelse er der igen, igen konstateret indtrængning af vand indtil flere steder.

• Renovation/skakt-containere: Bliver fremover tømt onsdage i stedet for som hidtil på mandage.

• Plaskeværn: Vi arbejder på en løsning.

• Fibernet: Der afholdes info-møde med DONG d. 3. juli d.å., kl. 19.00 i beboerlokalet.

• Trapperengøring: Nyt rengøringsselskab er ansat pr. 1. august d.å.

• Hundeluftning: En ny trend har set græsset grønnes på de store græsarealer, hvor vi kan se, at disse bliver brugt som hundetoiletter PU-HA, PU-HA!!! Vi henstiller til, at det ophører, da plænen benyttes af børn, solbadere m.v.

• Tagreparationer/enkelte tagrender: Skal ifølge entreprisen påbegyndes i uge 27.

• Fodring af fugle: Er ikke tilladt, da foderet tiltrækker mus og lignende.

• Råger: Skov- og Naturstyrelsen vil gerne sætte noget op i træerne, som har til formål at formindske rågeantallet til foråret, ligesom Dan-ejendomme vil hjemtage et tilbud på fjernelse af rågereder. I bestyrelsen har vi ikke kunnet få fat i et firma, der beskæftiger sig med dette.

• Udluftning i vaskeriet: Dan-ejendomme/SamPension har fået tilbud på en støjdæmper og tager stilling hertil.

Vi ønsker alle en god sommer!

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.