Nyhedsbrev 1 – marts 2009 – Ejerforeningen

Ejerforeningen Mikkelborg

Herved udsendes 1. nyhedsbrev 2009 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

 • Grønne områder: Vinter beskæringen er færdig. Bestyrelsen vil senere gennemgå området med henblik på eventuel fældning og yderligere beskæring. 
 • Det grønne udvalg: Bestyrelsen har haft møder med Haveudvalget og udvalgets planer er blevet gennemgået. Bestyrelsen og udvalget er blevet enige om, at arealet syd for MP vil blive det første område der renoveres. Den ansvarlige for projektet er Peter Fischer, MP 9 2.tv. Alle henvendelservedr. projektet kan sendes til Peter@mikkelborgpark.dk
 • Affaldsskakterne: Som nævnt i tidligere nyhedsbreve og ved opslag i opgangene, skal al affald forsvarligt pakkes i plastposer der kan lukkes. Heldigvis ser det nu ud til, at alle beboerne husker dette.
 • Containerrummet: Som nævnt på opslagstavlerne, så har vi nu fået papcontainere og plastbeholdere til batterier. Husk at benytte disse.
 • Mosegrise: Der er igen udlagt gift for mosegrise og dette vil blive gentaget senere på foråret. 
 • Forsikringssager: Hegnet på strandvejen er blevet ødelagt ved en trafikulykke. Dan-ejendomme er informeret og forsikringsselskabet varskoet. Bedet ved indkørslen til MP og hegnet bagved, er ligeledes blevet beskadiget. Denne sag er ligeledes rapporteret.
 • Hundeluftning: Desværre er der enkelte hundeejere der ikke mener, at det er nødvendigt at fjerne deres hundes efterladenskaber. DET ER DET !!!
 • Vaskeriet: Vaskeri priserne forhøjes fra 1. maj. Herefter koster en maskine kr. 18,- og tørretumbler kr. 2.50,- for 5 min.
 • Vicevært: Kontortiden onsdag aften, nedlægges fra og med 1. april 2009. Viceværten kan træffes på 4586 6701 eller mail:esp@mikkelborgpark.dk Lejerne henvises til Datea.
 • Ejendoms administrator: Property Group har opsagt aftalen med Dan-ejendomme`s facility afdeling. Herefter er restejendommen udelukkende betjent af Datea. 
 • Generalforsamling: Gf. afholdes den 12. maj. Husk at reserver dagen. Indkaldelse udsendes iht. vedtægterne.
 • Lågegyden: Ejerforeningen er gået sammen med områdets øvrige ejerforeninger om en fælles skrivelse til Hørsholm og Fredensborg kommune vedr. de trafikale problemer på Lågegyden. Pt. ser det ikke så lyst ud, da der ikke er sat penge af på kommunernes budgetter til en renovering men vi håber at kunne presse en forbedring af forholdene, igennem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.