Nyhedsbrev 2 – juli 2009 – Ejerforeningen

Ejerforeningen Mikkelborg Park

Herved udsendes 2. nyhedsbrev 2009 til samtlige beboere i Mikkelborg Park.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

 • Grønne områder: Bestyrelsen har sammen med Hørsholm kommune og firmaet Tree care, gennemgået bevoksningen på skrænter og park arealer. Ved gennemgang af parkarealet blev der konstateret 3 træer der alle var begyndt at udvikle sygdom. Disse er nu blevet fældet. Senere i eftersommeren vil der blive udarbejdet en plan for de kommende år mht. udtynding af store træer på skrænterne og hegnet mod golfbanen. Vi skal først rette henvendelse til kommunen for mulige dispensationer for vore ønsker på området. Arkitekt Jens Berthelsen sørger for henvendelsen til kommunen og undersøger de forskellige servitutter der måtte være på matriklen.
  Ved vores rundtur i parken, observerede vi tillige, at der var boret huller i en del træers stammer samt anvendt ”round-up” i forsøg på at slå træerne ihjel.  
 • Det grønne udvalg: Parkudvalget har nu afsluttet deres projekt i den sydlige del af Mikkelborg Park. Nu mangler vi bare at få legepladsen malet i jordfarver eller fjernet den helt. 
 • Haveaffald: På det lille græsareal ved strandvejen i bebyggelsens sydlige sti, ligger vores haveaffalds opsamlings plads. Rigtig mange har benyttet denne plads og det er jo dejligt. Husk dog, at haveaffaldet ikke skal ligge i plastposer men tømmes. Vognmanden vil ikke have plastik med i containeren.
 • Containerrummet: Som nævnt på opslagstavlerne, så har vi nu fået pap containere og plastbeholdere til batterier. Husk at benytte disse.
  April, maj og juni har været ekstreme mht. til fyldning af rummet. Bestyrelsen ved ikke, om det er gamle beboere med nøgle der anvender rummet eller om det er MP´s  egne beboerne, der har haft ekstremt meget affald. Husk at sortere.
 • Ejendoms administrator: Bestyrelsen har forlænget aftalen med Dan-ejendomme A/S.
 • Dan-ejendomme FM: Bestyrelsen har opsagt aftalen med DE´s FM afdeling, vicevært funktion mm, og skrevet kontrakt med Brian Lindholm. Brian Lindholm har i forvejen kontrakt med os om vedligeholdelse af de grønne områder.
 • Ekstraordinær generalforsamling: Der vil blive udsendt indkaldelse i august.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.