Nyhedsbrev 2 – juni 2006 – Ejerforeningen

Herved udsendes 2. nyhedsbrev 2006 til samtlige ejere i Mikkelborg Park (MP).

Ejerforeningen har, siden den ordinære generalforsamling, afholdt et bestyrelses møde samt et enkelt møde med administrator.

Følgende sager er blevet og bliver behandlet:

• Husorden: Der kommer stadig en del henvendelser vedr. husordenen. Alle beboere har fået husorden tilsendt og den kan i øvrigt læses på vores hjemmeside. Bestyrelsen har modtaget et par forslag til husorden ændring, og vi arbejder på en revision af denne.

• Maling af facader mm: Arbejdet er påbegyndt og tidsplanen ser i skrivende stund, ud til at holde.

• De grønne områder: Som nævnt på generalforsamlingen, er der blevet ydet selvtægt på skrænterne ved mellem nr.28 og 31. Politiet har afleveret deres rapport til bestyrelsen. Bestyrelsen overvejer det videre forløb.
Bestyrelsen skal henstille til at beboere der nyder det gode vejr med at grille på fællesarealerne, ikke stiller grillen direkte på græsset men benytter en eller anden form for underlag, således at græsset ikke bliver brændt af.

• Svalereder: Rederne vil blive fjernet til oktober.

• Hobbyrum, bordtennisrum mm. Disse fællesrum trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen og beboerrepræsentationen arbejder på at afholde en fælles arbejdsdag, hvor disse rum bliver ”shinet” op.

• Festlokalet: Teknologisk institut har foretaget målinger og udstedt en rapport med anvisninger og anbefalinger til, hvordan lokalet kan blive tæt og brugbart. Vi forventer at dette arbejde påbegyndes i august/september.
Ejerforeningen vil fra og med 1. juli 2006, selv stå for udlejningen af lokalet. Fremover kan lokalet reserveres via E-mail: Fest@mikkelborgpark.dk eller til Charlotte Nilsson MP 17 st th. Leje og rengøring bliver som hidtil på henholdsvis kr. 250,- og kr. 700,-. Depositummet bortfalder og indbetalingen kommer til at foregå via girokort. Ved fremvisning af kvittering for indbetaling, udleveres nøglen umiddelbart inden lokalet skal benyttes. Efter lejemålets ophør, inspiceres lokalet og eventuelt ituslået porcelæn og lignende, opkræves af Dan-ejendomme via girokort.

• Legepladsen: Legepladsen har været til høring i Amtet. Men vi har nu fået grønt lys til at opsætte denne, såfremt den opfylder de krav, der er blevet stillet til udseende og såfremt der ikke inden 30. juni 2006, kommer indsigelser mod amtets beslutning.

• Renovation / containere: Under vores gennemgang af området må vi desværre konstatere, at der stadig er beboere, der ikke gider aflevere storskrald i vores container. Vi skal derfor igen gøre opmærksom på, at de små containerrum kun er beregnet til flasker og aviser. Det er ligeledes vigtig, at der ikke bliver smidt ”ikke brandbart” affald i den store container, da vi ellers bliver pålagt en ekstra afgift på kr. 5.000,- pr tømning.

• Ejendomsfunktionærerne: Niels Bo Grandahl er nu startet som vicevært for ejerne. I juni måned varetages Niels´s funktion af ejendomsfunktionær Hans Jørgen Hemlev. Niels, Dan-ejendomme og bestyrelsen afholder hver måned møde for løbende at tilpasse arbejdsopgaverne. For at give Niels den fornødne arbejdsro, skal bestyrelsen indskærpe, at alle henvendelser til Niels, sker i de af Dan-ejendomme, fastlagte tider. Samtidig indskærpes det, at Niels ikke har noget med ejernes/lejernes bolig at gøre. Al indvendig vedligehold er for ejernes egen regning.

• Altanværn mm: Bestyrelsen har indgået aftale med Sadolin i Hørsholm om levering af Olie, maling mm. For at få rabat hos Sadolin, kræves en rekvisition. Denne kan fås ved henvendelse til Lise Kure, Kirsten Havgaard eller Thomas Flandrup. Aftalen vedhæftes dette nyhedsbrev. Bestyrelsen har i samarbejde med Sadolin, fundet de olier der skal anvendes på træværket: Skovgaard & Frydensberg eller Trip Trap. Sadolin vil rådgive ved køb af olie.

• Plaskeværn: Bestyrelsen har undersøgt forskellige muligheder og priser for opsættelse af plaskeværn. Vi har ikke kunne finde et tilbud der var særlig tillokkende. Derfor har vi allieret os med Jørgen Kops i nr. 30. Jørgen har udviklet et værn, der både er pænt, billigt og nemt at opsætte. For at få en helhed i det arkitektoniske, har bestyrelsen besluttet at det kun er Jørgen Kops model, der fremover må anvendes som plaskeværn. Tegninger og priser vil blive lagt ud på vores hjemmeside. Dog kan tegninger rekvireres hos Jørgen Kops eller Thomas Flandrup. Det færdige produkt kan ses ved at gå om på østsiden af nr. 30. Vedlagt dette nyhedsbrev er vedhæftet et billede af et ”prøve værn”

Med venlige hilsen

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Bygninger, Ejer, Nyhedsbrev, Nyt om Mikkelborg Park, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.